Majas äppelträd


 

"Må du växa upp och bli ett vackert träd som skänker glädje åt oss alla!"

Det var Maja Lundblads ord då hon den 6 juni 1984 invigde äppelträdet utanför Idalagården i Stocksunds centrum.
Idag kan vi konstatera att hennes önskan gått i uppfyllelse. Trädet har vuxit och bär mycket frukt. Efter upprustningen av området har trädet dessutom fått ett extra skydd genom en cirkelformad stenlagd kant runt planteringen.
Maja Lundblad var 92 år vid tillfället och kallades för ”Stocksunds grand old lady”. Vårdträdet hade förärats henne på 90-årsdagen, men först nu hade planteringen ordnats. För att det skulle ske på bästa möjliga vis, så hade Birger Kock anlitats. Han hade varit trädgårdsmästare i Cedergrenska parken och kunde allt om äppelträd.
Maja Lundblad blev 101 år och dog 1993.

 

Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: Sällskapet Amorina (2012-07-30 19:46:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2018-12-27 21:51:40) Kontakta föreningen