Curlingdamer i Stocksund


av Kerstin Waldner

framfört den 8 mars 2008 vid Sällskapet Amorinas Tesalong på
Stockhagens idrottsplats

"Curling är en mycket gammal sport som kommer från Scotland där sporten utövades av såväl kungar som bönder.
Den äldsta curlingstenen man hittat har årtalet 1511 på sig och hittades på botten av en sjö.
Under 1600-talet fanns curling ofta nämnt i poesin.
Till Sverige kom curlingen med tre invandrade scottar år 1846 i Uddevalla.
År 1901 arrangerades Nordiska spelen i Stockholm och där var curlingen en
uppvisningsgren med inresande scottar. Sedan dröjde det till 1914 innan Curlingförbundet bildades efter en sammandragning i Åre.

Stocksunds Curlingklubb bildades 1919 av bokförläggare Erik Åkerlund, Gunnar Janzén och Otto Gernandt m.fl. Man byggde en curlingbana vid Stockby på en tomt man hyrde av Åhlén och Åkerlund. Den försågs sedermera med ett tak, man byggde ytterligare en bana och ett klubbhus. Här spelade herrarna i Stocksund, och även inresta från Stockholm, fram till 1927. Man tävlade mycket och fina priser skänktes av klubbens medlemmar. Erik Åkerlund sålde så småningom sina aktier i Åhlén och Åkerlund till Bonnierkoncernen och därmed också tomten där curlingbanan låg.

De nya ägarna var inte intresserade av curling. Då fanns en medlem i klubben, direktör Gustaf Leksell, som köpt några tomter i Stocksund och som höll på att bygga ett stort hus i hörnet av Vasavägen och Torsvägen, gamla ”posthuset”. På baksidan av huset fanns en stor del av tomten där han tänkt bygga en tennisbana, men den kom nu väl till pass för ny curlingbana. Klubblokal inreddes i källaren och här spelades nu curling mellan åren 1927-1954. Föreningen hade nu 34 medlemmar, enbart herrar. I början på 50-talet såldes posthuset till Filadelfiaförsamlingen som ville utnyttja huset för egna intressen.

Curlingklubben kontaktade då kommunen och efter en del turer fick man tillgång till ängen vid Majstigen/Sommarvägen, ett bra läge i skuggan av skogen. Tomten var från början tänkt att nyttjas som kyrkogård, och kyrkan och grannarna var väl inte alldeles glada över beslutet, men efter en gåva - en silversljusstake till kyrkan, - och löfte om att spela tyst, ett kroppsspråk utvecklades i stället för alla rop på ”sopa – sopa”, så samsades man ganska gott. Från Väddö flyttades en fin knuttimrad stuga till Majstigen och inreddes till en trevlig klubbstuga. Alla medlemmar måste arbeta minst 15 timmar för att få till detta eller böta 75 kronor. Årsavgiften höjdes från 50 kronor till 75 kronor.
Här spelade man nu curling mellan åren 1954 – 1965. I slutet av perioden fick även kvinnor tillträde till klubben men det sägs att detta blev så smärtsamt för en del herrar att de lämnade klubben.

Tekniken hade nu hunnit så långt att man på flera platser i Sverige spelade på konstfrusna banor. Krafter sattes igång för att även curlingen i kommunen skulle få konstfrusna banor.
Det enda större obebyggda område som då fanns var gränsgärdet mot Djursholm. Där byggdes nu tillsammans med Djursholms Curlingklubb och kommunen sex konstfrusna curlingbanor och ett klubbhus. Här spelades curling mellan åren 1965 – 2005.
Medlemmarna hann bygga tak överbanorna och så småningom också väggar ikring. Man arrangerade många tävlingar både nationella och internationella.
Vi hann med att bli världsmästare (Djursholm CK) och Svenska mästare. Medlemsantalet hade nu stigit till 150 – 200.

När vi gick in i 2000-talet började både banor och klubbhus bli slitna och fordrade
upprustning. Samtidigt behövde Danderyds tennisklubb nya lokaler och efter mycket diskussioner och planerande kunde man sätta spaden i jorden för en ny tennishall sammanbyggd med en ny curlinghall vid Danderyds gymnasium.

År 2005 fick vi vår nya hall med åtta banor av hög kvalitet, en god maskinpark för att sköta dem, åskådarutrymmen, omklädningsrum och klubbrum. Fortfarande bygger mycket av klubbens existens på ideellt arbete av medlemmar, men många har genom åren fostrats i lagarbete, samarbete och gott kamratskap."

Kerstin Waldner

Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: Sällskapet Amorina (2012-07-31 16:14:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2018-12-27 21:51:05) Kontakta föreningen