Berättarhörnor, tesalonger, kulturaftnar mm


Vid varje utställning, ofta på temat "Våra Vägar" som Sällskapet Amorina arrangerar på Stocksunds Bibliotek ordnas, vid sidan om lördagsföredrag och andra aktiviteter, även s.k. berättarhörnor. Dessa äger vanligtvis rum på vardags-eftermiddagar, är mycket uppskattade och lockar en stor och trogen publik. Berättare är gamla och nya stocksundare, som själva får välja ämne.

Sällskapet Amorinas berättarhörnor mm 1993 - 2014

"Minnen från min barndom - Axplock ur Stocksunds historia"
1993
4 okt Anne Marie Bolander

5 okt Bengt Herman Nilsson

6 okt Anders Forssell

7 okt Helge von Kock

8 okt Jan Waldner

12 okt Olga Pettersson f. Stjernholm

13 okt Sture Agnér

14 okt Gunnar Noréns

15 okt Jan Waldner

1994
"Axplock ur Stocksunds historia - Axplock ur Amorinas arkiv"

18 feb Olle Lindblom "Bland hantverkare och affärsidkare i 1930-talets Stocksund"

23 feb Martin Wulff/Gustav Sandberg "Stocksund ur arkitekturhistoriskt perspektiv"

26 feb Leif Wedfeldt "Granne med Mörby gård och suptallen"

5 mars "Bilder ur Nadja Cedergrens bok"

3 okt Jan B Westman "Nybörjare i Stocksunds kommunalpolitik"

4 okt Anders Forssell/Bo Forssell "Utblick från Sommarvägen"

5 okt Karin Sterner f. Östrand/Brita Schubert f. Östrand "Barn i politikerhem"

7 okt Kersti Höjer "Barn i Stocksund"

10 okt Gerd Forssell Sammanläggningen Stocksund-Djursholm, Djursholm- Danderyd

11 okt Stig Sandberg/Bengt Falck "En stocksundsgrabb på 20-30-talet"

13 okt Margareta von Konow högläsning ur egna böcker

17 okt Stig Sandberg/Bengt Falck "Kommunal verksamhet från 40-talet och framåt"

18 okt Bo Grefberg "7 decenniers hågkomst och skrönor"

21 okt Anders R Öhman "Då fullmäktigesammanträden var ett folknöje"

1995
"Vasavägen - vår väg", "Granhällsvägen - vår väg", "Ringen - vår väg"

10 okt Olga pettersson f. Stjernholm "Svanholmsbadet"

20 okt Bengt Herman Nilsson "För framtiden och medan jag ännu minns"

28 nov Ingrid Wissler f. Jahnke "Ringen 9"

29 nov Karin Sterner "Att växa upp i Stocksund på 20-30-talen"

5 dec Astrid Ullén "Litterär hörna"

1996
"Sturevägen - vår väg"

7 nov Jan Waldner "Vi barn på Sturevägen"

13 nov Anders Carlberg "Minnen"

21 nov Ragnar Meder "Lyckliga gatan"

1997
"Bergstigen, Egilsvägen, Rosvägen - våra vägar",
"Vintervägen, Sommarvägen - våra vägar"

12 mars Erik Lindberg "Minnen"

19 mars Karin Sterner f. Östrand "Helger med farmor"

21 mars Maj-Britt Bennet "Minnen"

3 april Carl-Johan Nygren "Sagor för vuxna" av HC Andersen

4 april Anders Slätis "Bergstigen 19"

11 nov Anders Forssell "Tjugofem år på Sommarvägen"

18 nov Gerd Sjögren och Bengt Herman Nilsson "Vi minns tillsammans"

21 nov Kersti och Ivar Höjer "Om barndomen på Sommarvägen"

25 nov Harald Westling "Flora, min produkt"

26 nov Anders R Öhman "Samfundet de nio mm"

27 nov Birgit Lunding "Vår barndoms väg"

1998
"Apelvägen och Platåvägen - våra vägar"

10 mars Gunnar Antonsson "Min pappa Oscar Antonsson"

14 mars Margot Lundqvist "Världsutsikten från Apelvägen"

18 mars Grannar till Apelvägen 22 "Så minns vi Axel Wallenberg"

26 mars Lars Ljungberg "Några minnen från Perons och Evitas Argentina"

1999
"Kungsvägen och Enebacken - våra vägar",
"Långsängsvägen och Fasanvägen - våra vägar"

10 mars Märta Svanebäck "Sextiofem år på Kungsvägen"

12 mars Jan Waldner "Min kraftfulla farmor på Kungsvägen 14"

17 mars Ulla Assarsson-Eklöw "Cedergrens, familjen, pengarna, arvet"

25 mars Margareta Torlegård "Från Hovapotek till apotekshop"

16 nov Ragna Carlberg "Skolminnen"

2000
"Föreningsvägen, Krokvägen, Granparksstigen - våra vägar",
Kyrkvägen, Vårvägen, Dalgången - våra vägar"

15 mars Åke Walman "Uppvuxen på Föreningsvägen i Stocksund"

24 mars Anne-Marie Bolander "Kälkbacke, kor och andra minnen från mörbyområdet"

2 nov Leoni Werner, Margareta Wettergren, Lars Welin, Bo Forssell "Barn och ungdomsminnen"

8 nov Siv Sieurin och sonen Claes Sieurin "Livet på dalgången"

10 nov Anders R Öhman "Minnen"

2002
"Terrassvägen, Konvaljevägen och Harvägen - våra vägar"

Johan Baners väg och Vallvägen - våra vägar

5 mars Erik Utterström "Från hantverkshem till högskattehus"

20 mars Sjökapten k.A. Benckert "Upplevelser till sjöss 1943-1953"

30 nov Marika Lönnroth "Sven Wallander, grundare av HSB"

2003
"Stockholmsvägen, Idalavägen och Krusbärsstigen - våra vägar"

11 mars Kolbjörn Wilcke "Min mamma Ella Wilcke, barnboksförfattarinnan"

12 mars "Finka, nykterhetscafé och bagerier" - minnenas afton

15 mars Görel Flyckt "Musikprofiler i hemmet på Djursholmsvägen"

19 mars Gerd o Bengt Sjögren m fl "Fyra generationer globetrotters"

27 mars Olle Johansson (Sigge Plåtis son) o Gustav Sandberg " Föreningshuset, biografen Roxy, Stocksundsgården mm"

29 mars Claes-Åke Julander " Affärer i Stocksund 1925, 1950 och 1975"

"Jubileumsåret 2002-2003"
9 okt "För allas trevnad ...i Stocksund" med Trivselklubben, Stocksundsklubben och Stocksunds Musikvänner

14 okt "En sund själ i en sund kropp...i Stocksund" med Stocksunds Båtklubb, Stocksunds Curlingklubb, Stocksunds Idrottsförening och Mörby Tennisförening

18 okt " I Stocksund....för en bättre värld" med Rädda Barnen, Röda Korset och Amnesty

23 okt " My home is my castle...i Stocksund" med Villaägareföreningen, Mörbyföreningen och Sällskapet Amorina

2004
Olof Hermelins och Lagman Linds vägar - våra vägar"

10 mars "Minnenas afton" m Gun Byström, Berit Lundin, Sture Agnér m fl

18 mars Carin Bergström "De osannolika, de sannolika och de sanna historierna om Långängsborg"

20 mars Ann Wall "Skönhet spelar roll"

24 mars Gunnel Byrenius och Mary Isvén "Med vatten som granne - mittemot" och "Huset på berget"

27 mars Ragnar Janson "Kina-Andersson"

2005
16 feb "Att skriva memoarer med statsministrar" Arvid Lagercrantz om Erlander och Fälldin, två olika personligheter

13 mars "Kulturvandring i Mörbyområdet" med Ulf Rehnmark, ordf. i Mörby Egnahemsförening

16 mars "Så fylldes förorterna", "Vem bor var och vart flyttar man?" kåseri av Anders Forsell

31 maj exkursion i Cedergrenska parken med Tomas Lagerström, universitetslärare, landskapsarkitekt och författere till "Vård- och utvecklingsplan 2003-2008" för parken

18 sep favorit i repris: "Kulturvandring i Mörbyområdet" med Ulf Rehnmark, ordf. i Mörby Egnahemsförening

10 okt kulturmiddag "Almqvist en hungrig författare". Solveig Faringer sång och Topsy Bondeson matlagning och servering

14 nov "Diplomaten som blev sagofarbror" med Dag Sebastian Ahlander

2006
3 april Arkitekt Karin Mattson-Nordin presenterade sitt examensarbete om Stocksunds hamn och Cedergrenska området med Torn, park och hus

5 april Kulturkväll med Vivecka Ohlén som vidsade valda delar ur sin dokumentation kring Cedergrenska tornet

7 april Anders Forssell summerade sina upplevelser av Torn, park och människor under tiden 1930-1975

20 april Tage Lundberg och Claes Englund, avlägsna släktingar till familjen Cedergren, berättade om möten med en spännande familj

12 maj "Efter tio år i Sverige 1938-1948 möte med sönderbombat Tyskland" med professorn i historia vid Potsdamms universitet Jan Peters

20 nov "Gomorron Digistan" med journalisten, författaren Ulf Wickbom

Övriga sammankomster o utställningar i biblioteket (för vägutställningar, se under annan rubrik)

23 jan Kortkurs i Linedance. Cedergrenska tornet

15 febr Provapå och visning av nya curlingbanorna i sporthallen vid Danderyds gymnasium. Kerstin Waldner

1-17 april Det Cedergrenska arvet. Stocksunds bibliotek

2 april Besök vid de Cedergrenska gravarna. Norra kyrkogården

2007
Tesalong Amorina lördagar kl 15

10 febr "Petruskyrkan, amitioner och nyttjande" kyrkoherde Staffan Hellgren. Petruskyrkans församlingssal. Värd Brita-Lena Ekström

3 mars "Desperat längtan till Stocksund" redaktör Jan Lindström, "Stocksunds scoutkår och scoutstugans historia" Monica Svenselius. Scoutstugan. Värd Gunnar Andrén

14 april "Båtliv i Stocksund" Gunnar Tengstrand och Richard Svenselius. Hamnskrogen. Värd Marika C:son Lönnroth

10 maj "Marina läroverkets verksamhet" Anders Paulsson. "Sällskapet Amorina" ett bildspel om dess historia och uppgifter av Mikael Röhr. Prisutdelning "Mitt Stock-sund" teckningstävling bland Stocksunds tredjeklassare. Värd Gunnar Andrén

20 okt "Kring Stocksundet, Munterska villan, broar, krog och världshus" Jan Falk. Munterska villan. Värd Gunnar Andrén

24 nov "Mörby verkstäder 100 år" platschef Marcus Papinsky och Marika C:son Lönnroth. "Storflygplatsen Arlanda" informationschef Jan Lindqvist. Mörby verkstäder. Värd Gunnar Andrén

Minnenas afton
23 mars "Vårt hem Villa Tallom och arkitekten Lars-Israel Wahlman" Marie Hafström och Olof Karlander

3 april "Från buspojke till kommunfullmäktiges ordförande" advokat Lennart Waldenström

Utställningar i biblioteket (för vägutställningar, se under annan rubrik)

24 mars-18 april "Olle Anderbys värld i bilder" minnesutställning

13 okt 4 nov "Stocksundsmotiv, kulturskatter i Amorinas arkiv"

2008
Tesalong Amorina lördagar kl 15

8 mars "På hal is. Framgångsrik vintersport i Stocksund" John Waerner om hockey, Kerstin Waldner om curling och Marianne Wingård-Fahrney om konståkning. Stockhagens idrottsplats.

12 april "Till lands och sjöss" bitr. rektor Lee Stern. Prisutdelning "Mitt Stocksund" teckningstävling bland Stocksunds tredjeklassare. Marina Läroverkets aula

Utställningar i biblioteket (för vägutställningar, se under annan rubrik)

1-26 mars "Livsluft i Stocksund" verk av skulptören Carl Gustaf Ekberg

2009
Tesalong Amorina lördagar kl 15

Statsministrar och andra vi mött - Gunnar Andrén och Arvid Lagercrantz

Min farfar och Petruskyrkan - Arkitekt Jan I Wahlman

Vem var Constantin Larsson - Gunnel Gunnarson, Carin och Patrik Söderqvist

Från Stocksund till scenens tiljor - Eva Fröling och Christer Fant utfrågas av Arvid Lagercrantz

Utställningar i biblioteket (för vägutställningar, se under annan rubrik)

När strömmen kom till Stocksund - Ferenc de Kazinczy m fl

Mitt Stocksund - teckningsutställning av tredjeklassare i Stocksunds skolor

Brunnsinvigning och berättelsen om Calles Klimp - Mats Källström, ättling berättade om Carl Eneroth, f 1799. Kommunalrådet Gunnar Oom återinvigde brunnen

Två populära berättarhörnor har hållits på Idalagården - många har medverkat med intressanta minnen från flydda dagar

2010
Tesalong Amorina lördagar kl 15

6 febr. Med Herta under huden. Karin Löfdahl, översättare, berättar

27 mars. Våra gårdar. Arvid Lagaercrantz samtalar med Johan Risberg som bodde på Mörby gård, Erik Albinsson, Stockby gård och Philip Siberg, Långängens gård

10 april. Stocksunds kullar, en geologisk exposé. Professor Jan Lundqvist

24 april. Hus som sticker ut. Marie Hafström, Helene Werner-Singstedt, Marika Lönnroth

13 nov. Hus och miljöer, som försvann. Marie Hafström, Helene Werner-Singstedt, Marika Lönnroth

27 nov. Berömda stocksundare: Carl Munters och Thorvald Furst. Marianne Bjurtoft och Ferenc Kazinczy

Utställningar i Biblioteket

Våra gårdar. Utställning kring Mörby gård, Stockby gård och Långängens gård

Färdvägar i Danderyd. En utställning om landsvägar, järnvägar, vattenvägar, hamnar och broar. Samarbetsprojekt med Danderyds övriga hembyggdsföreningar

Färdvägar i Danderyd. Busstur i kommunen i anledning av Kulturarvsdagen. Samarrangemang med Danderyds övriga hembygdsföreningar

Gårdsvisning. Besök hos familjen Siberg på Långängens gård

Två populära berättarhörnor har hållits på Idalagården - många har medverkat med intressanta minnen från flydda dagar

2011
Tesalong Amorina lördagar kl 15

19 febr. Berömda Stocksundare. Johan L Saxon i Villa Vegeta. Jan Falk

26 mars Stocksunds sju kullar och många gömda och glömda stigar. Birgit Erngren-Wohlin, Gunnela Mogensen, Marika Lönnroth, Monica Henricsson

15 okt. De satte färg på Stocksund. Aina och Lennart Lindbergs blomsterhandel. Jan Falk

19 november. Våra trädgårdar. Trädgårdens historia med Åsa Wilke. Marie Hafström, Helene Werner-Singstedt, Marika Lönnroth

Utställning i biblioteket mm
Krogen vid vattnet. Bilverkstans historia

Gröna platser: Danderyds fyra hembygdsföreningar. Amorina visade Cedergrenska parken

Utflykt till Tranholmen

Två populära berättarhörnor har hållits på Idalagården -många har medverkat med intressanta minnen från flydda dagar

2012

4 febr. Tesalong Amorina: Stina Dabrowski berättade under rubriken ”Stina om Stina” om sina enastående intervjuer med världens mest känd personer. Ett samarrangemang med Stocksundsbibliotekets Vänner som samlade fullsatt bibliotek

18 febr. Tesalong Amorina: Märta Lindman och hennes son Jan intervjuades av Jan Falk om ett långt liv i Stocksund och andra spännande saker som Jan Lindmans uppgift hos Kungen. Lokal: Petruskyrkans samlingssal.

13 mars Amorinas årsmöte. Årsmötesförhandlingar. Kvällens gäst: Dramatenskådespelaren Magnus Ehrner intervjuades av Arvid Lagercrantz. Lokal: Cedergrenska Tornet.

24 mars Tesalong Amorina: Ulla Assarsson-Eklöw berättade om familjen Cedergren och Mikael Röhr assisterade med bilder ur familjealbumet. Lokal: Biblioteket.

30 mars Berättarhörna på Idalagården. Berättar: Maria Asplund som visade bilder och berättade om platser där hon bott, Eva Tengstrand som återberättade en del av bortgångne maken Gunnars anteckningar om vad som tilldrog sig under hans uppväxt och ungdomstid i Stocksund, Martin Pettersson som började berätta om uppväxten på Apelvägen.

21 april Tesalong Amorina: Den blomstertid nu kommer – trädgårdsfröjd i Stocksund. En berättelse av Marie Hafström, Marika Lönnroth och Helen Singstedt Werner. ”Hjälp mina äppelträd!” Lars Johnsson lärde oss beskära för blomning, frukt och form.

22 april Tornets dag – festligheter med musik, stipendieutdelning och brunch – ansvarig Cedergrenska Tornets Vänners Fond

30 april Valborgsmässofirande i Svanholmsparken med ett hundrataldeltagarei samarbete med Stocksunds Villaägarförening. Vårtalare: Märta Lindman

23  maj Öppen trädgård. Vandring i vårkvällen med stort deltagande för att se några av Stocksunds finaste trädgårdar. Guider Marika Lönnroth, Marie Hafström och Helen Singstedt-Werner. Avslutades med mingel i Marie Louise Winbergs vackra trädgård och ett glas vin som den generösa värdinnan bjöd alla deltagare på.

6  juni Sveriges Nationaldag i Cedergrenska parken. Samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Vackert försommarväder och musik av Danderyds blåsorkester.

1 sept. Stocksunds Torgs Dag i hällande regn. Sällskapet Amorina arrangerade utfrågning av Danderydspolitiker från de partier som är representerade i Kommunfullmäktige. Gott deltagande och god stämning trots vädret.

6 sept.         Danderyds kommun har besök av Kungen och Drottningen. Amorina deltog tillsammans med de tre övriga hembygdsföreningarna kring en stor karta som visade de fyra villastädernas framväxt kring Roslagsbanan och busstrafiken från Stockholm norrut

11 sept.       Kulturarvsdagen. Kommunens fyra hembygdsföreningar firade Kulturarvsdagen med en båtutflykt i m/s Symfoni.  Amorina svarade för det gemensamma arrangemanget – temat var Över och under ytan. Full båt med 160 deltagare. Marina läroverket medverkade med två lärare och två elever som berättade om vad som döljer sig under ytan – alla de fyra hembygdsföreningarna bidrog med berättelser om vad som finns utefter Danderyds och Lidingös kust.

22  sept. Den döende dandyn – samarrangemang med Stocksunds biblioteks Vänner med Karin Grundberg-Wolodarski, uppvuxen i Stocksund. Det var en spännande berättelse om svindlande aktieaffärer och enorma konstköp. Lokal: Stocksunds bibliotek.

28 sept. Berättarhörna. Minnen från ett långt liv i Stocksund. Lokal: Idalagården. Berättare: Martin Pettersson, som bodde på Apelvägen under sin uppväxt och ungdomstid och som berättade om de välkända grannar som också bodde där på den tiden, Anna-Greta Ahl som berättade om huset i Stocksund där hon växte upp och snart nittioårige Stig Lundvall som berättade om affären på Långängsvägen där han arbetade som knodd och om Konsumaffären i Inverness där han blev föreståndare. Lokal: Idalagården.

20 okt. Tesalong Amorina: En musikalisk stocksundsfamilj. Jan Falk intervjuade far, son och dotter Ingemar, Rasmus och Sofia Bodén som också framförde i olika konstellationer opera och visor.  Lokal: Petruskyrkans samlingssal.

10 nov. Tesalong AmorinaJag var med – den tidigare stocksundsbon Gerd Forssell berättade om vad som tilldrog sig i politiken vid sammanföringen av Stocksund med Djursholm och sedan med Danderyd. Lokal: Scoutstugan

5 dec. Julgröten med unisont framförda julsånger och fin underhållning av ungdomar från Nordenfeldtska musikskolan som gav prov på varierande musikaliska och sångliga framföranden – det var bra – det vill vi gärna höra vid kommande julgrötar!

8 dec. Utställning av gamla stocksundsvykort invigdes av Jan Falk som kommenterade en del bilder. Utställningen pågår den 8 dec. till den 3 januari.

 2013
26 januari. Olof Ruin berättar utifrån sin senaste bok "Maktens former" - ett samarrangemang med Stocksundsbibliotekets vänner

15 februari. Berättarhörna på Idalagården. Lennart Wikmark m fl gav färgstarka berättelser om människor och händelser i Stocksund och särskilt Mörbyområdet på 1930- 0ch 1940-talet

9 mars. Minnen från livsmedelsaffären "Långängsvägen 19" Stig Lundvall, Martin Pettersson, Ragna Carlberg m fl

11 mars. Amorinas Årsmöte. Föredrag av Lars Wiggman

16 mars. Barbro Bursell berättade om William Grey och Brita Tott - ett samarrangemang med Stocksundsbibliotekets vänner

21 april. Tornets dag med brunch, underhållning och stipendieutdelning. Samarrangemang med Cedergrenska Tornets Vänners Fond

30 april. Valborgsmässofirande i samarrangemang med Stocksunds Villaägareförening. Vårtal av Gunhild Sällvin och körsång av Sofia Kammarkör

14 maj. I Cedergrenska parken under medverkan av stadsträdgårdsmästare Karin Almén och ekologen Jan Bergsten

6 juni. Nationaldagen firas i Cedergrenska parken - ett samarrangemang med Stocksunds Villaägareförening. Musik av Danderyds Blåsorkester

7 september. Stocksunds Torgs dag. Utfrågning av kommunpolitiker om vad de politiska partierna vill göra för Stocksund och för hela kommunen

13 september. Berättarhörna på Idalagården. Gunnel Gunnarson kåserade om människor och händelser vid tiden kring 1960 då hon och hennes familj blev stocksundsbor. Anders Forssell fyllde på med andra intressanta Stocksundsprofiler från samma tid. Mötet avslutades med berättelser av Rolf Söderlind om Stocksunds Automobilcentral, som drevs av fadern Torsten och hustrun Mae Söderlind i växeln

14 september. Amorinas programinslag under Danderyds Kulturbiennal              Kl 11. Tornvandring under ledning av tidigare ordföranden i Amorina, riksdagsledamoten Gunnar Andrén, som för ett drygt 30-tal deltagare informerade om Cedergrenska tornets historia på jägmästarens tid, om varför inte tornet fullbordades -sambandet med med den stora jordbävningen i San Francisco 1906 - och den slutliga inredningen av tonet med restaurang mm

Kl 13. Jenny Åkervall, tidigare talskrivare åt Göran Persson, berättade om sin bok "Jag tjänar inte". Samarrangemang med Stocksundsbibliotekets Vänner

Kl 14. Invigning av utställningen "Att måla sitt Stocksund" - vi firade 100-årsminnet av Stocksundsmålaren Olof Hermelins död genom att ställa ut ett stort antal vältagna fotografier av hans omfattande produktion. Släktingar till konstnären berättade om hans verksamhet som inte endast handlade om konst utan även allmogekultur och annat. Lars O Berg och Ulf Hermelin gav en bred bakgrund. Amorina hade tagit fram en liten bricka med tryck av ett av konstnärens stocksundsmotiv.

5 oktober. Tesalong i Marina Läroverkets aula med låtskrivaren och musikproducenten Carl Falk i samtal med sin far Jan Falk, journalist och styrelseledamot i Amorina. Ett välbesökt arrangemang som samlat även en hel del yngre deltagare

19 oktober. Tesalong om "De gamla affärerna i Stocksund" - Marika Lönnroth i spetsen för en grupp hade tagit fram bilder från de många affärer som fanns i Stocksund på 1940-50-talet. Scoutstugan blev välfylld - många kunde berätta om affärer där de arbetat som springpojkar eller varit kunder. Ämnet är så intressant att Amorina planerar att ge ut ett häfte om affärerna med bilder - kommer förhoppningsvis under 2014

2 november. "Vägen från Frostmofjället" - Amorina hade tagit risken att ha tesalong den 2 november - Alla Helgons Dag. Hervor Sjödin berättade om sin bok om författarinnan Laura Fitinghof som bodde i Stocksund när hon skrev boken. Sammankomsten i Petruskyrkans samlingssal samlade 40 deltagare trots dubbelröd helg. Före mötet i Petruskyrkan besöktes Laura Fitinghofs hus på Egilsvägen 1. Hervor Sjödins kåseri bröts av med fin och passande sång av Cissi Jacobsson

4 december. Julgröt med skinksmörgås på Idalagården. Underhållning av elever från Nordenfeldtska Musikskolan.

2014

8 febr. Tesalong på Stocksunds bibliotek. Bokförläggaren m m Erik Åkerlund – en betydelsefull Stocksundsprofil tecknades av sonsonen Kjell Åkerlund i samtal med Jan Falk.

10 mars. Amorinas årsmöte avhölls som vanligt i Cedergrenska Tornet. Efter årsmötet talade professorn och tidigare stocksundsbon Hans Ruin om ”Minnen och deras historiska betydelse”.

4 april. Berättarhörna i Idalagården. Märta Lindman berättade om Tranholmens exploatering; det var hennes far Johan Harald Fyrberg som genomförde den. Ulla Assarsson-Eklöw återgav fina minnen från uppväxten i Stocksund, Olle Johansson talade om hur komplett servicen var i Stocksunds köping: affärer, apotek, bensinstationer och alla slags hantverkare fanns där. Martin Pettersson berättade om minnen och möten som taxiförare under ungdomsåren i Stocksund.

5 april. Röda Korset i Stocksund firade sitt 100-årsjubileum. Sällskapet Amorinas bidrag till jubileet bestod i en utställning som visade kretsens verksamhet under 100 år – engagerade i detta var Karin Josephson, Mikael Röhr och Karin Löfdahl. Utställningen visades sedan i Stocksunds bibliotek.

21 april. Tornets Dag: Vårsånger på takterrassen, buffé, stipendieutdelning och det gudomliga himlaspelet.

30 april. Valborgsmässofirande i samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Vårtal av Jan Lindström och vårsånger från Sofia Kammarkör.

8  maj. Stocksunds kullar och glömda stigar. En vandring på delvis obanade stigar i underbart vårväder - ett fyrtiotal deltagare – en hel del nya. Avslutning med en mugg vin och gott tilltugg på utsiktsberget Gårdsparken. Arrangemanget uppskattades synbarligen!

20 maj. Cedergrenska Parkens ovanliga och intressanta växtlighet utforskades under ledning av Monica Henricsson.

6 juni. Nationaldagen firades i strålande försommarväder i Cedergrenska Parken – samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Musik av Danderyds Blåsorkester.

6 sept. Stocksunds Torg dag. Utfrågning av kommunpolitiker om vad de politiska partierna vill göra för Stocksund och för hela kommunen.

14 sept. Kulturarvsdagen.  Ett gemensamt arrangemang öppet för medlemmarna i de fyra hembygdsföreningarna i Danderyd. Varje förening arrangerade i år eget program på temat ”Två världskrig – vilka spår har de satt i vårt samhälle”. John Drakenberg berättade om krigsåren i Stocksund och i Sverige. Flera andra bidrog med egna berättelser och minnen.

4 okt. Tesalong i Scoutstugan – Karsten Inde, stocksundare, entreprenör och politiker intervjuades av Jan Falk – ett visionärt samtal med en framgångsrik företagare.

24 okt. Berättarhörna på Idalagården – Viveka Ohlén visade en utomordentligt välgjord film om Cedergrenska tornets upprustning och iordningställande för nuvarande verksamheter. Ulla Assarsson-Eklöw och Gunnar Andrén, de två som mer än de flesta varit engagerade i upprustningen, gav sakkunniga och intressanta kommentarer. Eva Wennmalm berättade om frivilliginsatser för estniska barn som fick sommarveckor i Stocksund.

16 nov. Har feminismen nått ikapp Carl Jonas Love Almqvist? En litterär och musikalisk soaré kring Almqvist och Det går an. Irene Lindh, Cecilia Sidenbladh och Olof Holm från Almqvist-sällskapet svarade för programmet i Cedergrenska Tornet. Den som var intresserad att äta en bit efter föreställningen kunde beställa en matig soppa längre ner i tornet.

22 nov. Tesalong i Stocksunds bibliotek – Brita Åkerman och Carin Boalt, två stocksundssystrar som förändrade de svenska hemmen. Arne Kaijser och Ulrika Sax gav en fin berättelse i ord och bild.

2015

7 febr. Tesalong i Petruskyrkans församlingssal med Viveca Ohlén som visade sin unika film om Cedergrenska tornets restaurering och iordningsställande i nuvarande skick.

21 febr. Tesalong på Idalagården. Filmen om Stocksund inspelad i början av 1970-talet om Stocksunds köping. Berättare Maja Lundblad, en av Amorinas grundare.

9 mars. Amorinas årsmöte avhölls som vanligt i Cedergrenska Tornet. Efter årsmötet talade f d stocksundsbon Magnus Ericsson, expert på guld och andra (mer eller mindre) ädla metaller

27 mars. Berättarhörna i Idalagården med Lars Reuter, Bo Forssell, Eva Martin och Arne Elfström.

21 april. Tornets Dag: Vårsånger på takterrassen, buffé, stipendieutdelning och det gudomliga himlaspelet.

30 april. Valborgsmässofirande i Svanholmsparken. Vårtal av Per Sparre och vårsånger av Sofia Kammarkör. Ett samarrangemang med Stocksunds Villägareförening.

6 maj. På upptrampade och oupptrampade stigar. En uppskattat vandring längs kända, okända vägar som samlade många deltagare.

20 maj. Cedergrenska parken. Stadsträdgårdsmästare Karin Almén berättade om pågående skötselarbete och upprustning av stranden. Ett träd planterades i köksträdgården för att minna om de destruktiva planer som en gång fanns med flytbryggor och båtparkering.

6 juni. Nationaldagen med picknick i Cedergrenska parken. Invigning av ny flaggstång. Konsert av Danderyds Blåsorkester, i år förstärkt av gäster från Norge.

5 sept. Stocksunds Torgs dag. Huvudarrangör Stocksunds Biblioteks Vänner.
Amorina deltog med utfrågning av våra kommunalpolitiker, under ledning av Jan Falk - vad vill de göra för Stocksund och för hela kommunen?

13 sept. Kulturarvsdagen. I år ansvarade Amorina för programmet, som hade som tema: Teknik- och industrihistoria. Roslagsbanan - en framsynt investering och en 130-årig järnvägshistoria. Under ledning av Marika Lönnroth kunde ett stort antal Danderydsbor ta del av ett industriellt projekt som berör hela kommunen - Mörby Verkstäder.

7 okt. Lyssna till Loa - ett arrangemang i Cedergrenska btornet inom ramen för Kulturbiennalen 2015. Ett samtal mellan Loa Falkman och Jan Falk.

9 okt. Berättarhörna på Idalagården med visning av filmen om Djursholm. Filmen ingick i en serie om fyra delar som inspelades åren före kommunsammanslagningen 1971.

10 okt. Tesalong i Stocksunds bibliotek. Invigning av utställningen Stollywood - Stocksunds plats i filmhistorien. Samtal mellan Gunnar Andrén och Karin Josephson, utställningsansvarige och författare till en filmografi om filmer inspelade i Stocksund.

14 nov. Tesalong i Scoutstugan. Rolf Blomberg, resenären och författaren från Stockby gård. Samtal mellan Rolf Blombergs son Anders Blomberg och Jan Falk. Vi fick bl a veta att det på Blombergs tid fanns levande krokodiler och andra tropiska djur fria på Stockby gård.

21 nov. Tesalong på Stocksunds bibliotek. Olof Ruin, professor emeritus talade om sin senaste bok Mina Tretal. Ett samarrangemang med Bibliotekets Vänner.

2016

13 feb. i Petruskyrkans församlingssal med ledarskapsforskaren, professorn och författaren till boken ”Djursholm, ett ledarsamhälle”, .

14 mars.  avhölls som vanligt i Cedergrenska tornet. Efter årsmötesförhandlingarna berättade deckarförfattaren under rubriken Mina amoraliska memoarer. Sällskapet bjöd på lättare förtäring.

9 apr. . , journalist på DN, kåserade över rubriken Stockholm på trekvart. Plats: Stocksunds bibliotek.

24 apr.  20-årsjubileum med vårsånger inomhus istället för på takterrassen, buffé, stipendieutdelning och Det gudomliga himlaspelet.

30 apr.  i samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. av och . Plats: Svanholmsparken.

13 maj.. och berättade om segling respektive curling. Plats:Idala Seniorträff

18 maj.  : Amorina deltog med bokbord.

24 maj.med och

6 juni.  firades i Cedergrenska Parken med medhavda bullar och kaffe och med musik av , i år förstärkt med gäster från Norge.

3 sept.  Stocksundsbibliotekets Vänner är huvudarrangör. Amorinas programpunkt:

11 sept. Ett samarrangemang av våra fyra hembygdsföreningar om föreningslivets framväxt. Amorina deltog med temat Kommunalrådet invigde. Plats: Danderydsgården.

1 okt. Bokrelease En bok av. Samtidigt presenterades en utställning om affärer och värdshuset 200 år 1816-2016. Plats: Stocksunds bibliotek.

7 okt.. Deltagare i facebookgruppenmedverkade. Plats: Idala Seniorträff.

22 okt.. . Stocksund, berättade om sin och bok Andrea Andreen:för livet skull. Plats: Petruskyrkan.

13 nov.Fortsättning på Amorinas program kring filmen i Stocksund. har forskat i arkiven och hon inledde med att berätta om Stocksunds biografhistoria. visade sedan och kommenterade utdrag ur filmer som visats på biografen Roxy. Plats: Riddarsalen i Cedergrenska tornet.

26 nov.  berättade skrönor och andra egendomligheter om Stocksund. Plats: Scoutstugan

2017

11 febr. Tesalong: Inverness, en spännande historia. Samtal med tidigare och nuvarande invånare i området samt invigning av en utställning på samma tema. Plats: Stocksunds bibliotek.

14 mars: hölls som vanligt i Cedergrenska Tornet. Efter årsmötesförhandlingarna höll Franciska Sieurin-Lönnqvist ett anförande och visade bilder med utgångspunkt från sin bok Den lilla trädgårdsstaden Danderyd. Ett sekel av förändring

1 april: i Scoutstugan på temat . Stadsträdgårdsmästaren Karin Almén berättade om de nya planerna för grönområden i Stocksund.

7 april: . . Plats: Idalagården.

23 april: . Festligheter i Cedergrenska Tornet med musik på takterrassen, buffé, stipendieutdelning och Det gudomliga himlaspelet. Samarrangemang med Cedergrenska Tornets Vänners fond.

30 april: i samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. av professor Dag Linnarssonoch . Plats: Svanholmsparken.

18 maj: med och

6 juni: firades i Cedergrenska parken. Deltagarna hade anmodats att ta med egen picnic-korg. bidrog med musik och Amorinas ordförande höll tal.

2 september: Samarrangemang med bl.a. Stocksundsbibliotekets Vänner som huvudarrangör. Amorinas programpunkt hade rubriken ledde samtalet med politikerna.

10 september: anordnas årligen i hela landet och är i Danderyds kommun ett gemensamt arrangemang för kommunens fyra hembygdsföreningar. Nationellt tema 2017 var . Detta år organiserade Djursholms hembygdsförening Samfundet Forntid och framtid en .

Under tiden den pågick . Amorina bidrog med fyra programpunkter.

14 oktober. Tesalong med , tidigare biträdande generalsekreterare i FN, talade om . Plats: Stocksunds bibliotek.

15 oktober. på temat . ledde vandringen.

20 oktober. . Tema: . Plats: Idalagården.

21 oktober. En utställning om presenterades med anledning av att folkskolan i Sverige firade 175 år. Utställningen invigdes av rektorn för Stocksundsskolan och Långängsskolan . Plats: Stocksunds bibliotek.

25 november. . Utställningen om Lars Israel Wahlmans, Julie Hamiltons och Ulf Nordfjells tankar om trädgårdskonst presenterades av , samt och . Plats: Stocksunds bibliotek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Sällskapet Amorina

Ändrad av: Sällskapet Amorina (2018-12-27 21:44:37) Kontakta föreningen
Skapad av: Sällskapet Amorina (2012-08-01 15:55:36) Kontakta föreningen