Berättarhörnor, tesalonger, kulturaftnar mm


Vid varje utställning, ofta på temat "Våra Vägar" som Sällskapet Amorina arrangerar på Stocksunds Bibliotek, ordnas, vid sidan om lördagsföredrag och andra aktiviteter, även s.k. berättarhörnor. Dessa äger vanligtvis rum på vardags-eftermiddagar, är mycket uppskattade och lockar en stor och trogen publik. Berättare är gamla och nya stocksundare, som själva får välja ämne.

Sällskapet Amorinas berättarhörnor, tesalonger mm kompletteras succesivt.

1993

4 oktober. "Minnen från min barndom - Axplock ur Stocksunds historia".

5 oktober. Bengt Herman Nilsson.

6 oktober. Anders Forssell.

7 oktober. Helge von Kock.

8 oktober. Jan Waldner.

12 oktober. Olga Pettersson f. Stjernholm.

13 oktober. Sture Agnér.

14 okt Gunnar Noréns.

15 oktober. Jan Waldner.

1994

"Axplock ur Stocksunds historia - Axplock ur Amorinas arkiv".

18 februari. Olle Lindblom "Bland hantverkare och affärsidkare i 1930-talets Stocksund".

23 februari. Martin Wulff/Gustav Sandberg "Stocksund ur arkitekturhistoriskt perspektiv".

26 februari. Leif Wedfeldt "Granne med Mörby gård och suptallen".

5 mars "Bilder ur Nadja Cedergrens bok".

3 oktober. Jan B Westman "Nybörjare i Stocksunds kommunalpolitik".

4 oktober. Anders Forssell/Bo Forssell "Utblick från Sommarvägen".

5 oktober. Karin Sterner f. Östrand/Brita Schubert f. Östrand "Barn i politikerhem".

7 oktober. Kersti Höjer "Barn i Stocksund".

10 oktober. Gerd Forssell Sammanläggningen Stocksund-Djursholm, Djursholm- Danderyd

11 oktober. Stig Sandberg/Bengt Falck "En stocksundsgrabb på 20-30-talet"

13 oktober. Margareta von Konow högläsning ur egna böcker

17 oktober. Stig Sandberg/Bengt Falck "Kommunal verksamhet från 40-talet och framåt"

18 oktober. Bo Grefberg "7 decenniers hågkomst och skrönor"

21 oktober Anders R Öhman "Då fullmäktigesammanträden var ett folknöje"

1995

Våra vägar. Vasavägen, Granhällsvägen och Ringen."

10 oktober. Olga Pettersson f. Stjernholm "Svanholmsbadet"

20 oktober. Bengt Herman Nilsson "För framtiden och medan jag ännu minns"

28 november. Ingrid Wissler f. Jahnke "Ringen 9"

29 november. Karin Sterner "Att växa upp i Stocksund på 20-30-talen"

5 december. Astrid Ullén "Litterär hörna"

1996

Våra vägar. Sturevägen.

7 november. Jan Waldner "Vi barn på Sturevägen"

13 november. Anders Carlberg "Minnen"

21 november. Ragnar Meder "Lyckliga gatan"

1997

Våra vägar. Bergstigen, Egilsvägen, Rosvägen, Vintervägen, Sommarvägen.

12 mars. Erik Lindberg "Minnen"

19 mars. Karin Sterner f. Östrand "Helger med farmor"

21 mars. Maj-Britt Bennet "Minnen"

3 april. Carl-Johan Nygren "Sagor för vuxna" av HC Andersen

4 april. Anders Slätis "Bergstigen 19"

11 november. Anders Forssell "Tjugofem år på Sommarvägen"

18 november. Gerd Sjögren och Bengt Herman Nilsson "Vi minns tillsammans"

21 november. Kersti och Ivar Höjer "Om barndomen på Sommarvägen"

25 november. Harald Westling "Flora, min produkt"

26 november. Anders R Öhman "Samfundet de nio mm"

27 november. Birgit Lunding "Vår barndoms väg"

1998

"Apelvägen och Platåvägen - våra vägar"

10 mars. Gunnar Antonsson "Min pappa Oscar Antonsson"

14 mars. Margot Lundqvist "Världsutsikten från Apelvägen"

18 mars. Grannar till Apelvägen 22 "Så minns vi Axel Wallenberg"

26 mars. Lars Ljungberg "Några minnen från Perons och Evitas Argentina"

1999

Våra vägar. Kungsvägen, Enebacken, Långsängsvägen och Fasanvägen.

10 mars. Märta Svanebäck "Sextiofem år på Kungsvägen"-

12 mars. "Min kraftfulla farmor på Kungsvägen 14". Jan Waldner.

17 mars.  "Cedergrens, familjen, pengarna, arvet”. Ulla Assarsson-Eklöw.

25 mars. "Från Hovapotek till apotekshop" Margareta Torlegård.

16 november. ”Skolminnen”. Ragna Carlberg.

2000

"Våra vägar. Föreningsvägen, Krokvägen, GranparksstigenKyrkvägen, Vårvägen, Dalgången.

15 mars. "Uppvuxen på Föreningsvägen i Stocksund” Åke Walman.

24 mars. "Kälkbacke, kor och andra minnen från mörbyområdet". Anne-Marie Bolander.

2 november.  "Barn och ungdomsminnen" Leoni Werner, Margareta Wettergren, Lars Welin, Bo Forssell.

8 november. ”Livet i Dalgången.” Siv Sieurin och sonen Claes Sieurin.

10 november. Minnen. Anders R Öhman.

2002

Våra vägar. Terrassvägen, Konvaljevägen och Harvägen, Johan Baners väg och Vallvägen.

5 mars. ”Från hantverkshem till högskattehus"Erik Utterström.

20 mars. Sjökapten k.A. Benckert "Upplevelser till sjöss 1943-1953".

30 november. "Sven Wallander, grundare av HSB". Marika Lönnroth.

2003

Våra vägar. Stockholmsvägen, Idalavägen och Krusbärsstigen.

11 mars. Kolbjörn Wilcke "Min mamma Ella Wilcke, barnboksförfattarinnan"

12 mars.  Minnenas afton. "Finka, nykterhetscafé och bagerier".

15 mars. "Musikprofiler i hemmet på Djursholmsvägen". Görel Flyckt.

19 mars. Fyra generationer globetrotters". Gerd o Bengt Sjögren m fl ".

27 mars. "Föreningshuset, biografen Roxy, Stocksundsgården mm" Olle Johansson (Sigge Plåtis son) o Gustav Sandberg.

29 mars. "Affärer i Stocksund 1925, 1950 och 1975". Claes-Åke Julander.

"Jubileumsåret 2002-2003"9 okt "För allas trevnad ...i Stocksund" med Trivselklubben, Stocksundsklubben och Stocksunds Musikvänner

14 oktober. "En sund själ i en sund kropp...i Stocksund" med Stocksunds Båtklubb, Stocksunds Curlingklubb, Stocksunds Idrottsförening och Mörby Tennisförening

18 oktober. "I Stocksund....för en bättre värld" med Rädda Barnen, Röda Korset och Amnesty

23 oktober " My home is my castle...i Stocksund" med Villaägareföreningen, Mörbyföreningen och Sällskapet Amorina

2004

Våra vägar. Olof Hermelins och Lagman Linds väg.

10 mars "Minnenas afton" m Gun Byström, Berit Lundin, Sture Agnér m fl.

18 mars. Carin Bergström "De osannolika, de sannolika och de sanna historierna om Långängsborg".

20 mars. Ann Wall "Skönhet spelar roll".

24 mars. Gunnel Byrenius och Mary Isvén "Med vatten som granne - mittemot" och "Huset på berget".

27 mars. Ragnar Janson "Kina-Andersson".

2005

16 februari. "Att skriva memoarer med statsministrar" Arvid Lagercrantz om Erlander och Fälldin, två olika personligheter

13 mars. "Kulturvandring i Mörbyområdet" med Ulf Rehnmark, ordf. i Mörby Egnahemsförening.

16 mars. "Så fylldes förorterna", "Vem bor var och vart flyttar man?" kåseri av Anders Forsell.

31 maj. Exkursion i Cedergrenska parken med Tomas Lagerström, universitetslärare, landskapsarkitekt och författere till "Vård- och utvecklingsplan 2003-2008" för parken.

18 september. Favorit i repris: "Kulturvandring i Mörbyområdet" med Ulf Rehnmark, ordf. i Mörby Egnahemsförening.

10 oktober. Kulturmiddag "Almqvist en hungrig författare". Solveig Faringer sång och Topsy Bondeson matlagning och servering.

14 november. "Diplomaten som blev sagofarbror" med Dag Sebastian Ahlander.

2006

23 januari. Kortkurs i Linedance. Plats: Cedergrenska tornet.

15 februari.  Prova på och visning av nya curlingbanorna i sporthallen vid Danderyds gymnasium. Kerstin Waldner.

1-17 april. Utställning. Det Cedergrenska arvet. Kommunstyrelsens ordförande Inger Ström Billing invigde. Plats: Stocksunds bibliotek.

2 april. Besök vid de Cedergrenska gravarna. Plats: Norra kyrkogården.

3 april. Arkitekt Karin Mattson-Nordin presenterade sitt examensarbete om Stocksunds hamn och Cedergrenska området med Torn, park och hus. Plats: Stocksunds bibliotek.

5 april. Kulturkväll med Vivecka Ohlén som visade valda delar ur sin dokumentation kring Cedergrenska tornet. Plats: Idalagården.

7 april. Anders Forssell summerade sina upplevelser av Torn, park och människor under tiden 1930-1975. Plats: Stocksunds bibliotek.

20 april. Tage Lundberg och Claes Englund, avlägsna släktingar till familjen Cedergren, berättade om möten med en spännande familj.

22 april. Torndagen. Promenad i parken och jubileumskaffe i Riddarsalen. 

12 maj. Berättarhörna. "Efter tio år i Sverige 1938-1948 möte med sönderbombat Tyskland" med professorn i historia vid Potsdams universitet, Jan Peters.

2 september. Stocksundstorgets dag. Orkestern All Time Players spelade välkända stycken. Ledande kommunpolitiker var inbjudna till utfrågning av Jan Lindström och Brita-Lena Ekström, Amorina.

17 oktober. Möte om Idalagårdens framtid, m.a.a Utredning på uppdrag av kommunstyrelsen om Idalagården.

20 november. Journalisten och författaren Ulf Wickbom talade om sin bok "Gomorron Digistan" och hur genom den digitala tekniken är tillgängliga men sällan närvarande. Plats: Idalagården.

6 december. Julgröt. Plats: Idalagården.

2007

10 februari. Tesalong Amorina  "Petruskyrkan, ambitioner och nyttjande" kyrkoherde Staffan Hellgren. Petruskyrkans församlingssal. Värd Brita-Lena Ekström

3 mars. Tesalong Amorina. "Desperat längtan till Stocksund" redaktör Jan Lindström, "Stocksunds scoutkår och scoutstugans historia" Monica Svenselius. Scoutstugan. Värd Gunnar Andrén.

24 mars-18 april. Vårens Amorinautställning. Framlidne Olle Anderbys minne. "Olle Anderbys värld i bilder" minnesutställning

26 mars. Minnenas afton. "Vårt hem Villa Tallom. Marie Hafström och Olof Karlander berättade om sitt hus på Gårdsvägen 9 och arkitekten Lars-Israel Wahlman

3 april. Minnenas afton. "Från buspojke till kommunfullmäktiges ordförande". Advokat Lennart Waldenström kåserade

14 april. Tesalong Amorina. "Båtliv i Stocksund" Gunnar Tengstrand och Richard Svenselius. Hamnkrogen. Värd, Marika C:son Lönnroth

10 maj. Utställning. "Marina läroverkets verksamhet" Anders Paulsson. "Sällskapet Amorina" ett bildspel om dess historia och uppgifter av Mikael Röhr. Prisutdelning "Mitt Stocksund" teckningstävling bland Stocksunds tredjeklassare. Värd Gunnar Andrén.

1 september. Stocksundstorgets dag. Försäljning av stocksundsmaterial, som var omfattande. Amorina ordnade samtidigt en aktuell utfrågning av lokala politiker.

20 oktober. Tesalong Amorina. "Kring Stocksundet, Munterska villan, broar, krog och världshus" Jan Falk. Plats: Munterska villan. Värd Gunnar Andrén

24 november. Tesalong Amorina. "Mörby verkstäder 100 år" platschef Marcus Papinsky och Marika C:son Lönnroth. "Storflygplatsen Arlanda" informationschef Jan Lindqvist. Plats: Mörby verkstäder. Värd, Gunnar Andrén.

13 oktober - 4 november. "Stocksundsmotiv, kulturskatter i Amorinas arkiv" Ett urval av tavlor med stocksundsmotiv.

2008

1-26 mars. Vårens Amorinautställning "Livsluft i Stocksund" verk av skulptören Carl Gustaf Ekberg.

8 mars. Tesalong Amorina. "På hal is. Framgångsrik vintersport i Stocksund" John Waerner om hockey, Kerstin Waldner om curling och Marianne Wingård-Fahrney om konståkning. Plats: Stockhagens idrottsplats.

Amorinas årsmöte.

12 april. Tesalong Amorina. "Till lands och sjöss" bitr. rektor Lee Stern berättade inspirerat om skolan, om miljön, om fartygen, om seglingarna och annat som hör sjölivet till.. Prisutdelning "Mitt Stocksund" teckningstävling bland Stocksunds tredjeklassare. Marina Läroverkets aula.

20 april. 2008 års Torndagen i regi av Cedergrenska Fonden. Stipendier utdelades.

30 april. Valborgsmässoafton i Svanholmsparken. Vårtal av Jan Lindman. Samarrangemang med Stocksunds Villaägareförening.

Den 18 maj anordnade Amorinas systerförening Djursholms Forntid och Framtid, en båtutflykt till Nacka Strand och Hammarby sjöstad. Den hade formen av ett samarrangemang med Amorina.

6 juni. Nationaldagsfirande.

Besök på skansen. Martin Wulff, arkitekt bosatt på Ringen, guidade runt bland de gamla husen.

Besök i riksdagen där stocksundsledamöterna Isabella Jernbeck och Gunnar Andrén tillsammans med Journalisten Arvid Lagercrantz efter en rundvandring beskrev riksdagsarbetet.

6 september. Stocksundstorgets dag. Utfrågning av politiker om aktuella stocksundsfrågor. Försäljning av stocksundsmaterial var omfattande.

14 september. Kulturhusens dag. I samarrangemang med övriga hembygdsföreningar i Danderyd gjordes en busstur genom hela Danderyd med start vid Värdshuset i Stocksund.

20 september. Återinvigning av brunnsbopaviljongen i svanholmsparken av kommunstyrelsens ordförande Gunnar Oom.

11 oktober - 5 november. Höstutställning i Stocksunds bibliotek. En i serien av Amorinas vägpresentationer, denna gång Törnrosvägen.

2009

Fyra Tesalong Amorina med skiftande program:

- Statsministrar och andra vi mött - Gunnar Andrén och Arvid Lagercrantz- Min farfar och Petruskyrkan - Arkitekt Jan I Wahlman- Vem var Constantin Larsson - Gunnel Gunnarson, Carin och Patrik Söderqvist- Från Stocksund till scenens tiljor - Eva Fröling och Christer Fant utfrågas av Arvid Lagercrantz.

Tre utställningar i biblioteket (för vägutställningar, se under annan rubrik)

- När strömmen kom till Stocksund - Ferenc de Kazinczy m fl- Mitt Stocksund - teckningsutställning av tredjeklassare i Stocksunds skolor- Vägutställning Kronovägen - med medverkan från de boende  och från Mörby Tennisförening samt berättelse om tomträtterna i Mörby med Ulf Rehnmark och söndagspromenad för att illustrera de tre utbyggnadsetapperna av Mörby Tjänstemannasamhälle.

Brunnsinvigning och berättelsen om Calles Klimp - Mats Källström, ättling berättade om Carl Eneroth, f 1799. Kommunalrådet Gunnar Oom återinvigde brunnen

Två populära berättarhörnor har hållits på Idalagården - många har medverkat med intressanta minnen från flydda dagar.

Två arrangemang med Stocksunds Villaägareförening: Valborgsmässofirande och Nationaldagen.

Ett gemensamt arrangemang med kommunens fyra hembygdsföreningar på Kulturhusens dag - Kulturrådet vid Finlands ambassad Henrik Wilén talade om 200 år efter rikssprängningen - banden som aldrig brast.

Stocksundstorgets dag med utfrågning av politiker om Stocksund - Jan Falk och Arvid Lagercrantz frågade.

2010

6 februari. Tesalong Amorina. Med Herta under huden. Karin Löfdahl, berättar om Herta Müller och om arbetet med att översätta en nobelpristagare. Samarrangemang med Stocksundsbibliotekets vänner. Lokal: Biblioteket.

26 februari. Berättarhörna. Minnen från ett långt liv i Stocksund. Berättare: Karin Reuter, Gunnar Tengstrand. Lokal: Idalagården.

15 mars. Amorinas årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna, föredrag av överintendenten, docent Carin Bergström.

27 mars. Tesalong Amorina. Våra gårdar. Arvid Lagercrantz samtalar med Johan Risberg, som bodde på Mörby gård, Erik Albinsson, Stockby gård och Philip Siberg, Långängens gård. Lokal: Scoutstugan.

29 mars - 15 april. Våra gårdar. Utställning kring Mörby gård, Stockby gård och Långängens gård. Plats: Biblioteket.

10 april. Tesalong Amorina. Stocksunds kullar - Hur de formades och dök upp ur havet. Kåseri med bilder av professor Jan Lundqvist. Plats: biblioteket.

18 april. Tornets dag - festligheter med musik, stipendieutdelning och brunch.

24 april. Tesalong Amorina. Hus som sticker ut. Bilder och berättelser med Marie Hafström, Helene Werner-Singstedt, Marika Lönnroth. Lokal: Scoutstugan.

4 september. Stocksunds Torgs Dag. Sällskapet Amorina arrangerar utfrågning med danderydspolitiker från de partier som är representerade i Kommunfullmäktige.

12 september. Färdvägar i Danderyd. Kommunens fyra hembygdsföreningar firar Kulturarvsdagen med en busstur genom kommunen. Guider i stocksundsdelen: Karin Löfdahl, Ferenc de Kazinczy och Kjell Gunnarsson.

17 september. Berättarhörna. Minnen från ett långt liv i Stocksund. Berättare. Ulla Assarsson-Eklöw, Helge von Koch och John Rosén. Plats: Idalagården.

2 oktober. Gårdsvisning. Besök hos familjen Siberg på Långängens gård.

9-29 oktober. Färdvägar i Danderyd. En utställning om landsvägar, järnvägar, vattenvägar, hamnar och broar. Samarbetsprojekt med Danderyds övriga hembygdsföreningar. Plats: Stocksunds bibliotek.

13 november, Tesalong Amorina. Husen (Miljön) som försvann. Bilder och berättelser av Marie Hafström, Helene Werner-Singstedt, Marika Lönnroth. Plats: Petruskyrkans samlingssal.

27 november. Tesalong Amorina. Berömda stocksundare . Carl Munters och Thorvald Fürst. Två män som förändrat världen. Marianne Bjurtoft och Ferenc de Kazinczy berättade. Lokal: Munterska villan.

8 december. Julgröten med sång och musik samt berättelser av Gunborg Jacobsson om julen i Stocksund på 1920-talet, av Ulla Assarsson-Eklöw om julen i Stocksund på 1930-tqlet, av Gunnel Gunnarson om jular i nord-Norge och nord-Sverige på 1940-talet och av John Drakenberg om julotta i "fästningen" Boden på 1940-talet.

2011

4 februari. Berättarhörna - Minnen från ett långt liv i Stocksund.

19 febr. Berömda stocksundare. Johan L Saxon i Villa Vegeta. Jan Falk samtalar med Sven-Bertil Jansson, som skrivit boken "Den uppkäftige såningsmannen". Lokal: Scoutstugan.

14 mars.  Amorinas årsmöte. Efter årsmötet intervjuades operasångaren Loa Falkman av Arvid Lagercrantz om sin verksamhet som sångare och om sin uppväxt och liv i Stocksund.

26 mars. Tesalong Amorina. Stocksunds sju kullar och många gömda och glömda stigar. Birgit Erngren-Wohlin, Gunnela Mogensen, Marika Lönnroth, Monica Henricsson. Lokal: Biblioteket.

2 april. Tesalong Amorina. Krogen vid vattnet. Bilverkstans historia. Utställning på biblioteket. Vernissage, Jan Falk berättade och intervjuade Roffe Andersson och Hasse Gustafsson. Lokal: Biblioteket.

30 april. Valborgsmässofirande i Svanholmsparken i samarbete med Stocksunds Villaägareförening. Vårtalare: Johan Hirschfeldt.

7 maj. Vårutflykt i Cedergrenska parken med Cilla Lundström. Hur vill vi ha vår härliga park?

6 juni. Sveriges Nationaldag i Cedergrenska parken. Samarrangemang med Stocksund Villaägareförening.

3 september. Stocksunds Torgs Dag. Amorina arrangerar utfrågning med danderydspolitiker från de partier som är representerade i Kommunfullmäktige.

11 september. Kulturarvsdagen på temat Gröna platser. Kommunens fyra hembygdsföreningar firade med var sitt program. Amorina inbjöd till en vandring i Cedergrenska parken under ledning av Monica Henricsson och Gunnar Andrén.

30 september. Berättarhörna. Minnen från ett långt liv i Stocksund. Berättare Ulla Assarsson-Eklöw, Anna-Greta Ahl och Anders Forssell. Plats: Idalagården.

1 oktober. Utflykt till Tranholmen. Vi gjorde en båttur runt ön, gick iland en kort stund och fick information om livet på ön av Cilla Lundström, själv boende där.

15 oktober. Tesalong Amorina. De satte färg på Stocksund. Jan Falk intervjuade Aina och Lennart Lindberg om blommorna, affären och kunderna. Lokal: Biblioteket.

12 november. Amorinas jubileum. Tal av flera författare, till Nya Stocksundsboken, som så generöst och utan ersättning medverkat i boken. Till alla dessa personer och till bokkommittén framför Amorinas styrelse ett varmt tack. Lokaler: Stocksunds bibliotek och Idalagården.

19 november. Tesalong Amorina. Våra trädgårdar. Marie Hafström, Helene Werner-Singstedt, Marika Lönnroth samtalar med Åsa Wilke utifrån hennes bok "Villaträdgårdens historia". Lokal: Scoutstugan.

8 december. Julgröten med unison sång och musik samt diktläsning och sång av Ulla Assarsson-Eklöw och Gunnel Gunnarson.

2012

4 februari. Tesalong Amorina. Stina Dabrowski berättade under rubriken ”Stina om Stina” om sina enastående intervjuer med världens mest känd personer. Ett samarrangemang med Stocksundsbibliotekets vänner som samlade fullsatt bibliotek.

18 februari. Tesalong Amorina: Märta Lindman och hennes son Jan intervjuades av Jan Falk om ett långt liv i Stocksund och andra spännande saker som Jan Lindmans uppgift hos Kungen. Lokal: Petruskyrkans samlingssal.

13 mars. Amorinas årsmöte. Årsmötesförhandlingar. Kvällens gäst: Dramatenskådespelaren Magnus Ehrner intervjuades av Arvid Lagercrantz. Lokal: Cedergrenska Tornet.

24 mars Tesalong Amorina: Ulla Assarsson-Eklöw berättade om familjen Cedergren och Mikael Röhr assisterade med bilder ur familjealbumet. Lokal: Biblioteket.

30 mars. Berättarhörna på Idalagården. Berättare: Maria Asplund som visade bilder och berättade om platser där hon bott, Eva Tengstrand som återberättade en del av bortgångne maken Gunnars anteckningar om vad som tilldrog sig under hans uppväxt och ungdomstid i Stocksund, Martin Pettersson som började berätta om uppväxten på Apelvägen.

21 april. Tesalong Amorina: Den blomstertid nu kommer – trädgårdsfröjd i Stocksund. En berättelse av Marie Hafström, Marika Lönnroth och Helen Singstedt Werner. ”Hjälp mina äppelträd!” Lars Johnsson lärde oss beskära för blomning, frukt och form.

22 april. Tornets dag – festligheter med musik, stipendieutdelning och brunch – ansvarig Cedergrenska Tornets Vänners Fond

30 april. Valborgsmässofirande i Svanholmsparken med ett hundratal deltagare, i samarbete med Stocksunds Villaägareförening. Vårtalare: Märta Lindman.

23 maj. Öppen trädgård. Vandring i vårkvällen med stort deltagande för att se några av Stocksunds finaste trädgårdar. Guider Marika Lönnroth, Marie Hafström och Helen Singstedt-Werner. Avslutades med mingel i Marie Louise Winbergs vackra trädgård och ett glas vin som den generösa värdinnan bjöd alla deltagare på.

6 juni. Sveriges Nationaldag i Cedergrenska parken. Samarrangemang med Stocksunds Villaägareförening. Vackert försommarväder och musik av Danderyds blåsorkester.

1 september. Stocksunds Torgs Dag i hällande regn. Sällskapet Amorina arrangerade utfrågning av Danderydspolitiker från de partier som är representerade i Kommunfullmäktige. Gott deltagande och god stämning trots vädret.

6 september. Danderyds kommun har besök av Kungen och Drottningen. Amorina deltog tillsammans med de tre övriga hembygdsföreningarna kring en stor karta som visade de fyra villastädernas framväxt kring Roslagsbanan och busstrafiken från Stockholm norrut.

11 september. Kulturarvsdagen. Kommunens fyra hembygdsföreningar firade Kulturarvsdagen med en båtutflykt i m/s Symfoni.  Amorina svarade för det gemensamma arrangemanget – temat var Över och under ytan. Full båt med 160 deltagare. Marina läroverket medverkade med två lärare och två elever som berättade om vad som döljer sig under ytan – alla de fyra hembygdsföreningarna bidrog med berättelser om vad som finns utefter Danderyds och Lidingös kust.

22 september. Den döende dandyn – samarrangemang med Stocksunds Biblioteks vänner med Karin Grundberg-Wolodarski, uppvuxen i Stocksund. Det var en spännande berättelse om svindlande aktieaffärer och enorma konstköp. Lokal: Stocksunds bibliotek.

28 september. Berättarhörna. Minnen från ett långt liv i Stocksund. Lokal: Idalagården. Berättare: Martin Pettersson, som bodde på Apelvägen under sin uppväxt och ungdomstid och som berättade om de välkända grannar som också bodde där på den tiden, Anna-Greta Ahl som berättade om huset i Stocksund där hon växte upp och snart nittioårige Stig Lundvall som berättade om affären på Långängsvägen där han arbetade som knodd och om Konsumaffären i Inverness där han blev föreståndare. Lokal: Idalagården.

20 oktober. Tesalong Amorina: En musikalisk stocksundsfamilj. Jan Falk intervjuade far, son och dotter Ingemar, Rasmus och Sofia Bodén som också framförde i olika konstellationer opera och visor.  Lokal: Petruskyrkans samlingssal.

10 november. Tesalong Amorina: Jag var med – den tidigare stocksundsbon Gerd Forssell berättade om vad som tilldrog sig i politiken vid sammanföringen av Stocksund med Djursholm och sedan med Danderyd. Lokal: Scoutstugan

5 december. Julgröten med unisont framförda julsånger och fin underhållning av ungdomar från Nordenfeldtska musikskolan som gav prov på varierande musikaliska och sångliga framföranden.

8 december. Utställning av gamla stocksundsvykort invigdes av Jan Falk, som kommenterade en del bilder. Utställningen pågår 8 december till 3 januari.

 2013

26 januari. Olof Ruin berättar utifrån sin senaste bok "Maktens former" - ett samarrangemang med Stocksundsbibliotekets vänner.

15 februari. Berättarhörna på Idalagården. Lennart Wikmark m fl gav färgstarka berättelser om människor och händelser i Stocksund och särskilt mörbyområdet på 1930- 0ch 1940-talet.

9 mars. Minnen från livsmedelsaffären "Långängsvägen 19" Stig Lundvall, Martin Pettersson, Ragna Carlberg m. fl.

11 mars. Amorinas Årsmöte. Föredrag av Lars Wiggman.

16 mars. Barbro Bursell berättade om William Grey och Brita Tott - ett samarrangemang med Stocksundsbibliotekets vänner.

21 april. Tornets dag med brunch, underhållning och stipendieutdelning. Samarrangemang med Cedergrenska Tornets Vänners Fond.

30 april. Valborgsmässofirande i samarrangemang med Stocksunds Villaägareförening. Vårtal av Gunhild Sällvin och körsång av Sofia Kammarkör.

14 maj. I Cedergrenska parken under medverkan av stadsträdgårdsmästare Karin Almén och ekologen Jan Bergsten.

6 juni. Nationaldagen firas i Cedergrenska parken - ett samarrangemang med Stocksunds Villaägareförening. Musik av Danderyds Blåsorkester.

7 september. Stocksunds Torgs dag. Utfrågning av kommunpolitiker om vad de politiska partierna vill göra för Stocksund och för hela kommunen.

13 september. Berättarhörna på Idalagården. Gunnel Gunnarson kåserade om människor och händelser vid tiden kring 1960, då hon och hennes familj blev stocksundsbor. Anders Forssell fyllde på med andra intressanta stocksundsprofiler från samma tid. Mötet avslutades med berättelser av Rolf Söderlind om Stocksunds Automobilcentral, som drevs av fadern Torsten och hustrun Mae Söderlind i växeln.

14 september. Amorinas programinslag under Danderyds Kulturbiennal:- Kl 11. Tornvandring under ledning av tidigare ordföranden i Amorina, riksdagsledamoten Gunnar Andrén, som för ett drygt 30-tal deltagare informerade om Cedergrenska tornets historia på jägmästarens tid, om varför inte tornet fullbordades -sambandet med med den stora jordbävningen i San Francisco 1906 - och den slutliga inredningen av tonet med restaurang mm.-Kl 13. Jenny Åkervall, tidigare talskrivare åt Göran Persson, berättade om sin bok "Jag tjänar inte". Samarrangemang med Stocksundsbibliotekets vänner.-Kl 14. Invigning av utställningen Att måla sitt Stocksund - vi firade 100-årsminnet av stocksundsmålaren Olof Hermelins död genom att ställa ut ett stort antal vältagna fotografier av hans omfattande produktion. Släktingar till konstnären berättade om hans verksamhet, som inte endast handlade om konst, utan även allmogekultur och annat. Lars O Berg och Ulf Hermelin gav en bred bakgrund. Amorina hade tagit fram en liten bricka med tryck av ett av konstnärens stocksundsmotiv.

5 oktober. Tesalong Amorina i Marina Läroverkets aula med låtskrivaren och musikproducenten Carl Falk i samtal med sin far Jan Falk, journalist och styrelseledamot i Amorina. Ett välbesökt arrangemang som samlat även en hel del yngre deltagare.

19 oktober. Tesalong Amorina. "De gamla affärerna i Stocksund" - Marika Lönnroth i spetsen för en grupp hade tagit fram bilder från de många affärer som fanns i Stocksund på 1940-50-talet. Scoutstugan blev välfylld - många kunde berätta om affärer där de arbetat som springpojkar eller varit kunder. Ämnet är så intressant att Amorina planerar att ge ut ett häfte om affärerna med bilder - kommer förhoppningsvis under 2014.

2 november. Tesalong Amorina. "Vägen från Frostmofjället" - Amorina hade tagit risken att ha tesalong den 2 november - Alla Helgons Dag. Hervor Sjödin berättade om sin bok om författarinnan Laura Fitinghof, som bodde i Stocksund när hon skrev boken. Sammankomsten i Petruskyrkans samlingssal samlade 40 deltagare trots dubbelröd helg. Före mötet i Petruskyrkan besöktes Laura Fitinghofs hus på Egilsvägen 1. Hervor Sjödins kåseri bröts av med fin och passande sång av Cissi Jacobsson.

4 december. Julgröt med skinksmörgås på Idalagården. Underhållning av elever från Nordenfeldtska Musikskolan.

2014

8 februari. Tesalong Amorina. Bokförläggaren m m Erik Åkerlund – en betydelsefull stocksundsprofil tecknades av sonsonen Kjell Åkerlund i samtal med Jan Falk. Plats: Stocksunds bibliotek.

10 mars. Amorinas årsmöte avhölls som vanligt i Cedergrenska Tornet. Efter årsmötet talade professorn och tidigare stocksundsbon Hans Ruin om ”Minnen och deras historiska betydelse”.

4 april. Berättarhörna. Märta Lindman berättade om Tranholmens exploatering; det var hennes far Johan Harald Fyrberg som genomförde den. Ulla Assarsson-Eklöw återgav fina minnen från uppväxten i Stocksund, Olle Johansson talade om hur komplett servicen var i Stocksunds köping: affärer, apotek, bensinstationer och alla slags hantverkare fanns där. Martin Pettersson berättade om minnen och möten som taxiförare under ungdomsåren i Stocksund. Plats: Idalagården.

5 april. Röda Korset i Stocksund firade sitt 100-årsjubileum. Sällskapet Amorinas bidrag till jubileet bestod i en utställning, som visade kretsens verksamhet under 100 år. Engagerade i detta var Karin Josephson, Mikael Röhr och Karin Löfdahl. Utställningen visades sedan i Stocksunds bibliotek.

21 april. Tornets Dag: Vårsånger på takterrassen, buffé, stipendieutdelning och Det Gudomliga Himlaspelet.

30 april. Valborgsmässofirande i samarrangemang med Stocksunds Villaägareförening. Vårtal av Jan Lindström och vårsånger från Sofia Kammarkör.

8  maj. Stocksunds kullar och glömda stigar. En vandring på delvis obanade stigar i underbart vårväder - ett fyrtiotal deltagare – en hel del nya. Avslutning med en mugg vin och gott tilltugg på utsiktsberget Gårdsparken. Arrangemanget uppskattades synbarligen!

20 maj. Cedergrenska Parkens ovanliga och intressanta växtlighet utforskades under ledning av Monica Henricsson.

6 juni. Nationaldagen firades i strålande försommarväder i Cedergrenska Parken – samarrangemang med Stocksunds Villaägareförening. Musik av Danderyds Blåsorkester.

6 september. Stocksunds Torg dag. Utfrågning av kommunpolitiker om vad de politiska partierna vill göra för Stocksund och för hela kommunen.

14 september. Kulturarvsdagen.  Ett gemensamt arrangemang, öppet för medlemmarna i de fyra hembygdsföreningarna i Danderyd. Varje förening arrangerade i år eget program på temat ”Två världskrig – vilka spår har de satt i vårt samhälle”. John Drakenberg berättade om krigsåren i Stocksund och i Sverige. Flera andra bidrog med egna berättelser och minnen.

4 oktober. Tesalong Amorina. Karsten Inde, stocksundare, entreprenör och politiker intervjuades av Jan Falk – ett visionärt samtal med en framgångsrik företagare. Plats: Scoutstugan.

24 oktober. Berättarhörna. Viveka Ohlén visade en utomordentligt välgjord film om Cedergrenska tornets upprustning och iordningställande för nuvarande verksamheter. Ulla Assarsson-Eklöw och Gunnar Andrén, de två som mer än de flesta varit engagerade i upprustningen, gav sakkunniga och intressanta kommentarer. Eva Wennmalm berättade om frivilliginsatser för estniska barn som fick sommarveckor i Stocksund. Plats: Idalagården.

16 november. Har feminismen nått ikapp Carl Jonas Love Almqvist? En litterär och musikalisk soaré kring Almqvist och Det går an. Irene Lindh, Cecilia Sidenbladh och Olof Holm från Almqvist-sällskapet svarade för programmet i Cedergrenska Tornet. Den som var intresserad att äta en bit efter föreställningen kunde beställa en matig soppa längre ner i tornet.

22 november. Tesalong Amorina. Brita Åkerman och Carin Boalt, två stocksundssystrar som förändrade de svenska hemmen. Arne Kaijser och Ulrika Sax gav en fin berättelse i ord och bild. Plats: Stocksunds bibliotek.

2015

7 februari. Tesalong Amorina. Viveca Ohlén. visade sin unika film om Cedergrenska tornets restaurering och iordningsställande till nuvarande skick. Plats: Petruskyrkans församlingssal

21 februari. Tesalong Amorina. Filmen om Stocksund inspelad i början av 1970-talet om Stocksunds köping. Berättare Maja Lundblad, en av Amorinas grundare. Plats: Idalagården

9 mars. Amorinas årsmöte avhölls som vanligt i Cedergrenska Tornet. Efter årsmötet talade f d stocksundsbon Magnus Ericsson, expert på guld och andra (mer eller mindre) ädla metaller.

27 mars. Berättarhörna med Lars Reuter, Bo Forssell, Eva Martin och Arne Elfström. Plats: Idalagården.

21 april. Tornets Dag: Vårsånger på takterrassen, buffé, stipendieutdelning och det Gudomliga Himlaspelet.

30 april. Valborgsmässofirande i Svanholmsparken. Vårtal av Per Sparre och vårsånger av Sofia Kammarkör. Ett samarrangemang med Stocksunds Villaägareförening.

6 maj. På upptrampade och oupptrampade stigar. En uppskattad vandring längs kända, okända vägar som samlade många deltagare.

20 maj. Cedergrenska parken. Stadsträdgårdsmästare Karin Almén berättade om pågående skötselarbete och upprustning av stranden. Ett träd planterades i köksträdgården för att minna om de insatser som gjordes för att skydda stranden mot de planer, som en gång fanns, med flytbryggor och båtparkering.

6 juni. Nationaldagen med picknick i Cedergrenska parken. Invigning av restaurerad flaggstång. Konsert av Danderyds Blåsorkester, i år förstärkt av gäster från Norge.

5 september. Stocksunds Torgs dag. Huvudarrangör Stocksunds Biblioteks Vänner.Amorina deltog med utfrågning av våra kommunalpolitiker, under ledning av Jan Falk - vad vill de göra för Stocksund och för hela kommunen?

13 september. Kulturarvsdagen. I år ansvarade Amorina för programmet, som hade som tema: Teknik- och industrihistoria. Roslagsbanan - en framsynt investering och en 130-årig järnvägshistoria. Under ledning av Marika Lönnroth kunde ett stort antal Danderydsbor ta del av ett industriellt projekt som berör hela kommunen. Plats: Mörby Verkstäder.

7 oktober. Lyssna till Loa - ett arrangemang inom ramen för Kulturbiennalen 2015. Ett samtal mellan Loa Falkman och Jan Falk. Ptats: Cedergrenska Tornet

9 oktober. Berättarhörna med visning av Filmen om Djursholm. Filmen ingick i en serie om fyra delar som inspelades åren före kommunsammanslagningen 1971. Plats Idalagården.

10 oktober. Tesalong Amorina. Invigning av utställningen Stollywood - Stocksunds plats i filmhistorien. Samtal mellan Gunnar Andrén, utställningsansvarig, och Karin Josephson, författare till en filmografi om filmer inspelade i Stocksund. Plats: Stocksunds bibliotek.

14 november. Tesalong Amorina. Rolf Blomberg, resenären och författaren från Stockby gård. Samtal mellan Rolf Blombergs son Anders Blomberg och Jan Falk. Vi fick bl a veta att det på Blombergs tid fanns levande krokodiler och andra tropiska djur fria på Stockby gård. Plats: Scoutstugan.

21 november. Tesalong Amorina. Olof Ruin, professor emeritus talade om sin senaste bok Mina Tretal. Ett samarrangemang med Bibliotekets Vänner. Plats: Stocksunds bibliotek.

2016

13 februari. Tesalong Amorina i Petruskyrkans församlingssal med ledarskapsforskaren, professorn och författaren till boken ”Djursholm, ett ledarsamhälle”, Mikael Holmqvist.

14 mars.  Amorinas årsmöte avhölls som vanligt i Cedergrenska Tornet. Efter årsmötesförhandlingarna berättade deckarförfattaren Ulf Durling under rubriken Mina amoraliska memoarer. 

9 april. Tesalong Amorina. Eva-Karin Gyllenberg, journalist på DN, kåserade över rubriken Stockholm på trekvart. Plats: Stocksunds bibliotek.

24 april. Tornets dag. 20-årsjubileum med vårsånger inomhus istället för på takterrassen, buffé, stipendieutdelning och Det gudomliga himlaspelet.

30 april. Valborgsmässofirande i samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Vårtal av Helge Jonsson och vårtal av Sofia Kammarkör. Plats: Svanholmsparken.

13 maj. Berättarhörna. Minnen från ett långt liv i Stocksund. Arne Elfström och Kerstin Waldner berättade om segling resp. curling. Plats: Idala Seniorträff.

18 maj. Hamnens dag. Amorina deltog med bokbord.

24 maj. Vårvandring på gömda och glömda stigar i Stocksund, med Birgit Erngren Wohlin, Gunnela Mogensen och Marika Lönnroth.

6 juni. Nationaldagen firades i Cedergrenska Parken med medhavda bullar och kaffe och med musik av Danderyds Blåsorkester, i år förstärkt med gäster från Norge.

3 september. Stocksunds Torgs Dag. Stocksundsbibliotekets Vänner är huvudarrangör. Amorinas programpunkt: Utfrågning av våra kommunalpolitiker under ledning av Jan Falk. Vad vill de göra för Stocksund och för hela kommunen?

11 september. Kulturarvsdagen med årets tema: Tidens rörelser. Ett samarrangemang av våra fyra hembygdsföreningar om föreningslivets framväxt. Amorina deltog med temat: Från studiecirkel till hembygdsförening, historik över Sällskapet Amorina. Kommunalrådet Olle Reichenberg invigde. Plats: Danderydsgården.

1 oktober. Bokrelease: Affärslivet i Stocksund 1873-2016. En bok av Marika C:son Lönnroth. Samtidigt presenterades en utställning om affärer och värdshuset 200 år 1816-2016. Plats: Stocksunds bibliotek.

7 oktober. Berättarhörna. Minnen från ett långt liv i Stocksund. Deltagare i facebookgruppen Du vet att du är från Stocksund medverkade. Plats: Idala Seniorträff.

22 oktober. Tesalong Amorina. Pionjären Andrea Andreen, en stridbar kvinna. Magna Andreen Sachs, Stocksund, berättade om sin och Elisabet Larbergs bok Andrea Andreen:För livet skull. Plats: Petruskyrkan.

13 november. Film på Roxy. Fortsättning på Amorinas program kring filmen i Stocksund. Karin Josephson har forskat i arkiven och hon inledde med att berätta om Stocksunds biografhistoria. Martin Voss Schrader visade sedan och kommenterade utdrag ur filmer som visats på biografen Roxy. Plats: Riddarsalen i Cedergrenska Tornet.

26 november. Tesalong Amorina. Prinsen av Siam besöker Stocksund. Jonas Söderqvist berättade skrönor och andra egendomligheter om Stocksund. Plats: Scoutstugan

2017

11 februari. Tesalong: Inverness, en spännande historia. Samtal med tidigare och nuvarande invånare i området samt invigning av en utställning på samma tema. Plats: Stocksunds bibliotek.

14 mars: Årsmötesförhandlingar hölls som vanligt i Cedergrenska Tornet. Efter årsmötesförhandlingarna höll Franciska Sieurin-Lönnqvist ett anförande och visade bilder med utgångspunkt från sin bok Den lilla trädgårdsstaden Danderyd. Ett sekel av förändring.

1 april: Tesalong Amorina i Scoutstugan på temat: Svanholmsparken, en historisk plats i förändring. . Stadsträdgårdsmästaren Karin Almén berättade om de nya planerna för grönområden i Stocksund.

7 april: Berättarhörna. Minnen från stocksundsskolan. Plats: Idalagården.

23 april: Tornets dag. Festligheter i Cedergrenska Tornet med musik på takterrassen, buffé, stipendieutdelning och Det gudomliga himlaspelet. Samarrangemang med Cedergrenska Tornets Vänners fond.

30 april: Vaborgsmässofirande i samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Vårtal av professor Dag Linnarsson och vårsånger av Sofia Kammarkör. Plats: Svanholmsparken.

18 maj: Vårvandring till glömda stigar och glömda affärer i Stocksund med Marika Lönnroth, Birgit Erngren Wohlin och Gunnela Mogensen.

6 juni: Nationaldagen firades i Cedergrenska parken. Deltagarna hade anmodats att ta med egen picnic-korg. Danderyds blåsorkester bidrog med musik och Amorinas ordförande Marie Hafström höll tal.

2 september: Stocksunds torgs dag. Samarrangemang med bl.a. Stocksundsbibliotekets Vänner som huvudarrangör. Amorinas programpunkt hade rubriken Ett år före valet: Vad vill våra politiker göra för ett bättre Danderyd. Jan Falk ledde samtalet med politikerna.

10 september: Kulturarvsdagen anordnas årligen i hela landet och är i Danderyds kommun ett gemensamt arrangemang för kommunens fyra hembygdsföreningar. Nationellt tema 2017 var Miljöer med möjligheter. Detta år organiserade Djursholms hembygdsförening Samfundet Forntid och Framtid en miljö och kulturvandring bland forngravarna nära Ekebysjön.

Under tiden den 14 - 22 oktober pågick Kulturbienalen i Danderyd. Amorina bidrog med fyra programpunkter:

14 oktober. Tesalong Amorina med Jan Eliasson, tidigare biträdande generalsekreterare i FN, talade om Hopp och möjligheter i rädslans tid. Plats: Stocksunds bibliotek.

15 oktober. Familjevandring i Cedergrenska parken på temat Testa dina trädkunskaper. Monica Henricsson ledde vandringen.

20 oktober. Berättarhörna. Tema: Gamla lärare och elever minns sin skola i Stocksund. Plats: Idalagården.

21 oktober. Tesalong Amorina. En utställning om Folkskolans framväxt i Stocksund presenterades med anledning av att folkskolan i Sverige firade 175 år. Utställningen invigdes av rektorn för Stocksundsskolan och Långängsskolan Marie Altenberg. Plats: Stocksunds bibliotek.

25 november. Tesalong Amorina. Utställningen Tre trädgårdar, tre temperament om Lars Israel Wahlmans, Julie Hamiltons och Ulf Nordfjells tankar om trädgårdskonst presenterades av Marie Hafström, Karin Josephson samt Ann-Marie och Mats Lindstrand. Plats: Stocksunds bibliotek.

2018

16 februari. Berättarhörna. Minnen från idrottslivet i Stocksund. Plats Idalagården.

12 mars. Tesalong Amorina med Loa Falkman som berättade om sin bok Att vara Loa Falkman och samtalade med Helge Jonsson. Samarrangemang med Stocksundsbibliotekets vänner. Plats: Stocksunds bibliotek.

12 mars. Amorinas årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna höll professor Staffan Nyström ett anförande med rubriken Mörby, Danderyd och Stocksund. Lite om ortsnamn och ortnamnstolkning. Plats: Cedergrenska Tornet, Riddarsalen.

22 april. Tornets dag. Festligheter i Cedergrenska Tornet med musik på takterassen, buffé, stipendieutdelning och Det gudomliga himlaspelet. Samarrangemang med Cedergrenska Tornets Vänners fond.

30 april. Valborgsmässofirande i Svanholmsparken. Vårtal av Jan Lindquist och vårsånger av Sofia Kammarkör. Plats: Svanholmsparken.

15 maj. Visning av Institut Mittag - Lefflers byggnad i Djursholm.

23 maj. Vårvandring till tre trädgårdar i Stocksund med Marie Hafström och Karin Josephson. Utställningen Tre trädgårdar, tre temperament visades på nytt i Stocksunds bibliotek.

6 juni. Nationaldagen firades i Cedergrenska parken. Deltagarna hade anmodats att ta med egen picnic-korg. Danderyds Blåsorkester bidrog med musik och Amorinas ordförande Marie Hafström höll tal.

2 september. Stocksunds torgs dag. Samarrangemang med bl a Stocksundsbibliotekets vänner som huvudarrangör. Amorinas programpunkt hade rubriken En vecka före valet: Vad vill våra politiker göra för ett bättre Danderyd? Jan Falk ledde samtalet med politiker från samtliga partier i Danderyds kommun.

8 september. Kulturarvsdagen anordnas årligen i hela landet och är i Danderyds kommun ett gemensamt arrangemang av kommunens fyra hembygdsföreningar. Nationellt tema 2018 var Dela kulturarvet. Detta år organiserade Enebybergs gårds förening en rundtur i buss genom Danderyds fyra kommundelar. Ciceroner från föreningarna guidade under resan.

Under tiden 17-21 oktober pågick Danderyds filmdagar. Amorina bidrog med följande två programpunkter.- 15-22 oktober. Stollywood, en utställning om Stocksunds plats i svensk filmhistoria. Plats: Stocksunds bibliotek.- 20 oktober. Tesalong Amorina med Bengt Zetterman m. fl. som visade Stocksundsfilmer. Stollywoodutställningen presenterades. Plats: Stocksunds bibliotek.

17 november. Tesalong Amorina. Utställningen Stocksund på kartan - en historisk vandring genom fyra sekler invigdes av Marie Hafström som talade om kartorna. Jan Falk visade bilder och Karin Josephson talade om kartornas betydelse från Hedenhös till GPS. En uppdatering av Amorinas karta Sju kullar - Gömda och glömda stigar presenterades och fanns till försäljning. Plats: Stocksunds bibliotek.

2019

9 januari. Medan vi ännu minns. Gunnel och Kjell Gunnarson berättade minnen av profilen Constantin Larsson och om Mörbyområdet med tennisbanor. Sång av Gunnel Gunnarson. Plats: Idalagården.

6 februari. Medan vi ännu minns. Lennart Waldenström berättade minnen från sju decennier i Stocksund under rubriken: Från skolpojke till ordförande i fullmäktige. Lokal: Idalagården.

23 februari. Tesalong Amorina. En utställning med gamla vykort från Stocksund. Jan Falk samtalade med Hans Magnusson, som berättade om sin vykortssamling. Lokal: Stocksunds bibliotek.

6 mars. Medan vi ännu minns. Ragna Carlberg berättade minnen från 50 år i Långängsskolan. Lärare och elever jag mött - vilka härliga människor! Lokal: Idalagården.

11 mars. Amorinas årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna talade Gert Ekström, tidigare intendent på Tekniska Muséet i Stockholm, om Historien om Djursholmsbanan. Lokal Cedergrenska Tornet, Riddarsalen.

3 april. Medan vi ännu minns. Bo Forssell: Så minns jag Stocksund - med gitarr och sång. Lokal: Idalagården.

6 april. Tesalong Amorina. Vad händer här och vad vill vi med Stocksund i framtiden? Ett samtal med ordföranden i byggnadsnämnden, Claës Breitholtz. Lokal: Stocksunds bibliotek.

28 april. Tornets Dag. Festligheter i Cedergrenska Tornet med musik på takterassen, buff'é, stipendieutdelning och Det gudomliga himlaspelet. Samarrangemang med Cedergrenska Tornets Vänners fond.

30 april. Valborgsmässofirande i Svanholmsparken. Vårtal av stocksundsbon, tidigare kommunpolitikern, Olov Johansson. Vårsånger av Sofia Kammarkör. Plats: Svanholmsparken.

8 maj. Medan vi ännu minns. Minnen från barnomsorgen i Stocksund. Kristina Kristenson, Kristina Edman, Märta Lindman m. fl. Lokal: Idalagården.

16 maj. Vårvandring med Marika C:son Lönnroth till platserna för de numera försvunna kallbadhusen och sommarvillorna i Stocksund.

6 juni. Nationaldagen firades i Cedergrenska parken. Danderyds Blåsorkester bidrog med musik och Amorinas ordförande Marie Hafström höll tal.

12 juni. Medan vi ännu minns. Gunnar Andrén visade Cedergrenska vänföreningens och Viveca Ohléns film om Cedergrenska tornet. Lokal Idalagården.

4 september. Medan vi ännu minns. Martin Pettersson: Människorna på Apelvägen. Lokal: Idalagården.

7 september. Stocksunds Torgs Dag. Hur drabbas Stocksund av kommunens sparplaner? Vad avser våra politiker att göra? Jan Falk fördelade ordet. Plats: Stocksunds torg.

14 september. Tesalong Amorina. Svante Frid berättade om biodling och binas betydelse för den biologiska mångfalden. Lokal: Scoutstugan. Därefter besågs bisamhällena i Cedergrenska parken.

18 september. Medan vi ännu minns. Olov Johansson berättade minnen från sin barn- och ungdom i Långängen. Lokal: Idalagården.

22 september. Konsten på slottet. Björn Hamilton, ordförande i Djursholms Forntid och Framtid, visade konsten på Djursholms slott under Danderyds hembygdsföreningars gemensamma kulturdag.

2 oktober. Medan vi ännu minns. Jonas Söderquist: När prinsen av Siam kom till Inverness. Om generalkonsuln Axel Johnson, vattnet från Inverness brunn, "Slottet" m.m. Lokal: Idalagården.

Under tiden 11-20 oktober pågick Kulturbiennalen. Amorina bidrog med följande programpunkt:- 12 oktober. Tesalong Amorina. Polarforskaren som strandade i Kina. Jan Romgard berättade om sin bok om Kina-Andersson, stocksundsbo, geolog, arkeolog och föreståndare för Östasiatiska samlingarna (numera Östasiatiska muséet). Lokal Stocksunds bibliotek.

6 november. Medan vi ännu minns. Kjell Åkerlund: Tidningskungen som gillade att vara på hal is. Om Erik Åkerlund och Curlingklubben 100 år. Lokal: Idalagården.

9 november. Arkivens dag anordnas årligen i hela landet. Nationellt tema 2019 var Gömt eller glömt? Gunnar Andrén visade Sällskapet Amorinas arkiv och höll därefter föredrag om Djursholms vattentorn i Idalagården.

16 november. Tesalong Amorina. Amorinas Almanackor - en tolvårig exposé. Jan Falk berättade historien bakom stocksundsbilderna och presenterade en utställning. Lokal: Stocksunds bibliotek.

4 december. Medan vi ännu minns. IngemarBodén: Om fyra generationer Bodén på Långängsvägen 48. Lokal: Idalagården.

2020

8 januari. Medan vi ännu minns. Affärslivet i Stocksund. Marika Lönnroth berättade med utgångspunkt från sin bok om stocksunds butiker, affärer och verkstäder under åren 1873 - 2016. Samarrangemang med Idala Seniorträff. Lokal Idalagården.

5 februari. Medan vi ännu minns. Vykort från Inverness och Mörby lasarett. Hans Magnusson visade och berättade. Samarrangemang med Idala Seniorträff. Lokal: Idalagården.

22 februari. Tesalong -amorina. Minnen från krigsåren. Professor Olof Ruin berättade. Lokal: Idalagården.

4 mars. Medan vi ännu minns. Från DN-skrapan till Stocksund. Jan Falk berättade. Samarrangemang med Idala Seniorträff. Lokal: Idalagården.

9 mars. Amorinas årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna talade fil. dr. Carin Bergström, tidigare chef för Kungl. Husgerådskammaren under rubriken: Långängsborg och böcker som jag skrivit. Lokal: Cedergrenska Tornet, Riddarsalen.

2021

16 oktober. Tesalong Amorina. Historieprofessorn Christina Carlsson Wetterberg berättar om rösträttspionjären och stocksundsbon Anna Bugge Wicksell.

22 oktober. Medan vi ännu minns. Karin Josephson talar om milstolpar i Stocksund under 50 år.

5 november. Medan vi ännu minns. Politiska minnen från Stocksund. Björn Hamilton.

13 november. Amorina 50 år. Invigning av utställning i Stocksunds bibliotek, tipspromenad, öppet arkiv mm.

3 december. Gunnar Andrén visade film från 1979/80 av Jan Eriksson och Ulf Park med Maja Lundblad, som berättade om det gamla Stocksund. 

2022

 

25 februari. Idalagården. "Stollywood -Stocksunds plats i svensk filmhistoria. Karin Josephson.

7 mars. Årsmöte i Cedergrenska Tornet. Efter årsmötet håller Stocksundsbon Johan Lagergren, barnbarn till Nadeschda Lagergren (född Cedergren), föredrag med rubriken "En inblick i familjen Cedergren."

13 mars. Idalagården. "Slottet Tjolöholm - en märklig byggnad". Marie Hafström från Amorina berättar och visar bilder.

8 april. Idalagården. Gunnela Mogensen berättar om sin släkting Rudolf Samuel Enblom, arkitekt och konstindustriell mönsterritare, bosatt i Djursholm.

24 april. Torndagen med vårmiddag i Cedergrenska Tornet.

 

Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: Lennart Westerblad (2012-08-01 15:55:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2022-04-14 00:33:29) Kontakta föreningen