Vägutställningar


Som ett led i vår strävan att dokumentera, bevara och förmedla information om Stocksund har Sällskapet Amorina under årens lopp producerat ett stor antal utställningar i biblioteket över vägar och andra områden, ofta med intressanta sidotema. Tillsammans med dem som bor/bott vid dessa vägar har vi med stort engagemang och humor gjort dessa satsningar festliga och minnesvärda.

Materialet från utställningarna finns samlat i pärmar i Amorinas arkiv.

Sällskapet Amorina behöver din medverkan!

Vi önskar komplettera vårt arkivmaterial och ber dig, i den mån du kan, bidra med följande:

- Byggår för ditt hus (ev. år för större tillbyggnad, renovering o dyl.)

- Arkitektens och byggarens namn

- Foto av huset idag och tidigare, gärna tillsammans med nuvarande boende

- Foto av interiörer idag och tidigare

- Nuvarande ägare, namn och årtal för köpet

- Tidigare ägare, namn och uppgift vilka år de ägt huset

- Annat av intresse du känner till

"Vi och våra vägar"

Inför varje utställning kontaktar vi dem som bor eller som vi känner har bott vid den aktuella vägen eller i området. Hittills har boende på följande vägar svarat för mycket uppskattade utställningar på Stocksunds bibliotek (utställningarnas sidotema inom parentes):

Olof Hermelins och Lagman Linds vägar (Olof Hermelin, Kina-Andersson, arkivrådet L.M. Bååth)

Stockholmsvägen, Idalavägen och Krusbärsstigen (Stocksunds gamla centrum och Föreningshuset med biografen Roxy)

Johan Banérs väg och Vallvägen (HSB-området i Långängen)

Terrassvägen, Konvaljevägen och Harvägen (Söderskogen)

Vasavägen (CJL Almqvist)

Granhällsvägen (Ralph Erskine; Erskine i mikro-kosmos)

Ringen (Mörbyföreningen samt byggmästare Jöns Åkesson)

Villavägen (Det Cedergrenska arvet)

Roslagsbanan - ny järnvägsbro över Stocksundet

Sturevägen, Lyckovägen, Brahevägen (Kommunalhuset samt Villa Runeborg)

Bergstigen, Egilsvägen, Rosvägen (Vattentornet, Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården samt Kerstin Frykstrands konstnärsgärning

Vintervägen, Sommarvägen (Mörbyguppet, Bobsleighbanan, stocksunds-jazzens historia samt kompositörerna Kurt Atterberg och Edvin Kallstenius)

Apelvägen, Platåvägen (Tre konstnärsgärningar: Axel Wallenberg, Oscar Antonsson och Na Agnér)

Tranholmen - Vår paradisö i Stocksund

Kungsvägen, Enebacken (Kulturminnesvårdsprogram för Danderyds kommun, Cedergrenska Tornet)

Långängsvägen, Fasanvägen (Långängsskolan 50 år)

Föreningsvägen, Krokvägen, Granparksstigen (Konstnärinnan Kjerstin Haldén-Berwald och fotograf Mikael Röhr)

Kyrkvägen, Vårvägen och Dalgången (Blindinstitutet och Harald och Varma Thilanders livsgärningar samt Petruskyrkan)

Olof Hermelins och Lagman Linds vägar (Kina-Andersson m.m)

Törnrosvägen

Kronovägen (Tennisbanan, Petruskyrkan, Sigge Cronstedts stadsplan)

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: Sällskapet Amorina (2012-08-01 17:12:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2018-12-27 21:45:07) Kontakta föreningen