Cedergrenska Tornets Vänners Fond


Bildades den 12 juni 1996 när Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner upplöstes vid ett möte i Riddarsalen i Cedergrenska Tornet. Vänföreningen hade då uppnått sitt mål att få Tornet restaurerat efter 86 års törnrosasömn.

Foto Mikael Röhr

Så arbetar Fonden
Fonden, som förvaltas av Sällskapet Amorina, har tre ledamöter och adjungerar kassör och sekreterare. Fondens ledamöter utses av Sällskapet Amorina. Danderyds kommun utser enligt stadgarna Fondens revisor.

Fondkapitalet storlek var ursprungligen 100.000 kr (1996). Cedergrenska Tornet AB har generöst bidragit med 5.000kr/år till Cedergrenska Tornstipendiet. Stipendiaterna redovisas i två grupper: Fondstipendiater 1997-2018 samt småstjärnestipendiater.

Så leds Fonden
Ordförande: Kjell Gunnarson
Ledamöter: advokat Lennart Waldenström,
Birgitta Resvik
Kassör: Hakon Bildt
Sekreterare: riksdagsman Gunnar Andrén
Revisor: Claes Breitholtz

Amorinas styrelse har 17 juni 2014 beslutat att till hedersordförande i fondens styrelse utse Ulla Assarsson-Eklöw och till hedersledamot i fondens styrelse utse Sven-Olof Larsson. Hedersledamöterna äger närvara vid sammanträden i fonden men har inte rösträtt.

Stöd Cedergrenska Fonden
postgiro 25 913-5

Föreningen Cedergrenska Tornets Vänners Fond delar varje år ut ett antal stipendier till personer med betydelse för det cedergrenska arvet och Stocksund. Under åren 1997-2018 har totalt ca 220.000 kr delats ut, tack vare avkastning på grundkapitalet, personliga bidrag och årligt stöd från ledningen för Cedergrenska Tornet AB.

TORNDAGEN 2018 äger rum söndagen den 22 april
Välkommen kl 16 till Amorinas Vårbrunch i Riddarsalen med program och stipendieutdelning ur Föreningen Cedergrenska Tornets Vänners Fond.
Pris 295 kr/person

Frågor om vårbrunchen, ring fondens ordförande Kjell Gunnarson 08-755 56 74
Tornet är högt - men litet inuti. Antalet platser är begränsat, betala senast 15/4.
Sällskapet Amorinas Pg 2 59 13-5

Se även Cedergrenska Fondens egen hemsida

VI SES I TORNET!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: Sällskapet Amorina (2012-08-01 17:21:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2019-01-21 21:39:13) Kontakta föreningen