Medlemskap


Bli medlem i Sällskapet Amorina Stocksunds hembygdsförening.

Medlemsavgift: 150 kr/år, för två personer med samma adress: 200 kr/år.
Föreningens plusgirokonto: 431 25 92-1

Editerad av: Ann-Charlotte Sundelin (2019-01-16 20:44:15)