Välkommen till Amorina


Amorina bildades 1971 och anslöts samma år till Sveriges Hembygdsförbund. Ursprunget till Sällskapet Amorina var en ABF-studiecirkel, som verkat sedan 1950-talet. Deltagarna samlade under dessa år material om Stocksunds historia. Alla dessa foton, kartor, böcker och dokument bildar idag stommen i arkivets omfångsrika samlingar.

Sällskapet Amorina har idag ca 590 medlemmar.
Anslöts till Sveriges hembygdsförbund 1971 och    Initiativtagarna hade då verkat sedan 1950-talet. Namnet Amorina anknyter till CJL Almqvists drama "Amorina". Där finns den episod med Amorina till häst vid Stocksunds färja, som grundarna av föreningen tagit fasta på.

Detta gör vi

 • samlar sedan mer än 40 år fakta, bilder mm om Stocksund
 • förmedlar information om Stocksund i går, i dag, i morgon
 • bevakar vår kommundels intressen
 • ordnar utställningar och aktiverar
  nuvarande och tidigare boende
 • inbjuder till Thesalong Amorina
 • håller föredrag och berättarhörnor
 • ordnar kulturkvällar och kulturbesök
 • tar initiativ och samlar till möten för föreningar och
  företag i Stocksund
 • tar emot forskare och enskilda i  arkivet
Editerad av: Ann-Charlotte Sundelin (2018-12-27 21:35:19)