Välkommen till Amorina


Amorina bildades 1971 och anslöts samma år till Sveriges Hembygdsförbund. Ursprunget till Sällskapet Amorina var en ABF-studiecirkel, som verkat sedan 1950-talet. Deltagarna samlade under dessa år material om Stocksunds historia. Alla dessa foton, kartor, böcker och dokument bildar idag stommen i arkivets omfångsrika samlingar.

Sällskapet Amorina har idag ca 500 medlemmar.
Anslöts till Sveriges hembygdsförbund 1971 och    Initiativtagarna hade då verkat sedan 1950-talet. Namnet Amorina anknyter till CJL Almqvists drama "Amorina". Där finns den episod med Amorina till häst vid Stocksunds färja, som grundarna av föreningen tagit fasta på.

Detta gör vi

  • samlar sedan mer än 40 år fakta, bilder mm om Stocksund
  • förmedlar information om Stocksund i går, i dag, i morgon
  • bevakar vår kommundels intressen
  • ordnar utställningar och aktiverar nuvarande och tidigare boende
  • inbjuder till Thesalong Amorina
  • håller föredrag och berättarhörnor
  • ordnar kulturkvällar och kulturbesök
  • tar initiativ och samlar till möten för föreningar och företag i Stocksund
  • tar emot forskare och enskilda i arkivet
Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: Lennart Westerblad (2012-12-18 13:27:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2021-04-03 16:17:44) Kontakta föreningen