Kontakta oss


Har du frågor, funderingar elle synpunkter?

Hör gärna av dig till [email protected] eller någon i styrelsen

Ni kan kontakta oss per telefon,  eller vanlig post.

Kansli: Stockholmsvägen 45, 182 78 Stocksund (under biblioteket)

Ordförande: Marie Hafström, Gårdsvägen 9, 182 75 Stocksund

1:a Vice ordf.: Karin Josephson, Stockbyvägen 3B, 182 78 Stocksund

2:a Vice ordf.: Jan Falk, Bengt Färjares väg 1A, 182 77 Stocksund
tel. 070-620 12 52,

Sekr: Gunnela Mogensen, Långängsvägen 34, 182 75 Stocksund
tel. 08-85 83 66

Kassör: Kristina Skog, Mörbyleden 20, 182 32 Danderyd

Arkivarie: vakant

       

 

Editerad av: Ann-Charlotte Sundelin (2018-12-27 21:42:38)