Styrelsen

 

Sammanträdesdagar hösten 2018

Tisdag 28 augusti kl 18.30, Amorinas arkiv
Torsdag 4 oktober kl 18.30, Amorinas arkiv
Onsdag 28 november kl 18.30, Amorinas arkiv

 

Ordförande
Marie Hafström  [email protected]
1:e Vice ordf

Karin Josephson

 

Stockbyvägen 3B
182 78 Stocksund
08-850529
0709-851787
[email protected]
2:e Vice ordf
Jan Falk Bengt Färjares väg 1A
182 77 Stocksund
08-857013
070-6201252
[email protected]
Sekreterare Gunnela Mogensen Långängsväg. 34
182 75 Stocksund
08-858366
[email protected]
Kassör
Klubbmästare
Kristina Skog  [email protected]

Arkivarie

 

f n ersatt av arkivkommitté
Klubbmästare Gunilla Barr Föreningsväg. 10,
182 73 Stocksund
08-7534561
073-966 19 89
[email protected]
Klubbmästare  Björn Bloth Majstigen 3
182 73 Stocksund
08-7531049
070-4954973
[email protected]yahoo.com
Hanna Edsbagge Kyrkvägen 3
182 74 Stocksund
073-1563313
[email protected]
Medlemsregister
Klubbmästare
Monica Henricsson Alpstigen 4
182 78 Stocksund
08-7552212
073-5964050
[email protected]
1:e klubbmästare
Louise Hillberg
Mörbydalen 26
182 52 Danderyd
08-7550311
070-3172271
[email protected]
Program
sekreterare
Karin Löfdahl Tallåsvägen 13
182 75 Stocksund
 08-858729
073-3447282
[email protected]
Hemsidan
Marika Lönnroth Carlsson Stockbyvägen 5
182 78 Stocksund
070-5330832
[email protected]
Ann-Charlotte Sundelin Kyrkvägen 20
182 73 Stocksund
076-1110913
[email protected]
Viveka Vessberg Laksov  Vendevägen 5H 103
182 69 Djursholm
 070-4869051
[email protected]
Lennart Westerblad Sturevägen 26
182 74 Stocksund
070-2203 254
08-755 03 12
[email protected]
 
Revisorer Sven Hedman Mörbydalen 20
182 52 Danderyd
070-60 03 867
Lars Frumerie Sunnerbovägen  4
182 33 Danderyd
08-14 18 16
Gunnar Ericsson Törnrosvägen 33
182 75 Stocksund
08-85 42 88
Valberedning Birgit Erngren-Wohlin Villavägen 31
182 79 Stocksund
[email protected]
Karin Löfdahl Tallåsvägen 13
182 75 Stocksund
[email protected]

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter