Styrelsen

 

Sammanträdesdagar våren 2018

Måndag 8 januari kl 18.30, Amorinas arkiv
Torsdag 8 februari  kl 18.30, Amorinas arkiv
Måndag 12 mars kl 18.30, Amorinas arkiv
Måndag 16 april kl 18.30, Amorinas arkiv
Måndag 14 maj kl 18.30, Amorinas arkiv

 

Ordförande
Marie Hafström
1:e Vice ordf

Karin Josephson

 

Stockbyvägen 3B
182 78 Stocksund
08-850529
0709-851787
[email protected]
2:e Vice ordf
Jan Falk Bengt Färjares väg 1A
182 77 Stocksund
08-857013
070-6201252
[email protected]
Sekreterare Gunnela Mogensen Långängsväg. 34
182 75 Stocksund
08-858366
[email protected]
Kassör
Klubbmästare
Kristina Skog
Arkivarie
Klubbmästare
vakant
Klubbmästare Gunilla Barr Föreningsväg. 10,
182 73 Stocksund
08-7534561
073-966 19 89
[email protected]
Klubbmästare  Björn Bloth Majstigen 3
182 73 Stocksund
08-7531049
070-4954973
[email protected]
Klubbmästare
Birgit Erngren-Wohlin Villavägen 31
182 79 Stocksund
08-6550696
070-2667823
[email protected]
Medlemsregister
Klubbmästare
Monica Henricsson Alpstigen 4
182 78 Stocksund
08-7552212
073-5964050
[email protected]
1:e klubbmästare
Louise Hillberg
Mörbydalen 26
182 52 Danderyd
08-7550311
070-3172271
[email protected]
Program
sekreterare
Karin Löfdahl Tallåsvägen 13
182 75 Stocksund
 08-858729
073-3447282
[email protected]
Hemsidan
Marika Lönnroth Carlsson Stockbyvägen 5
182 78 Stocksund
070-5330832
[email protected]
 Viveka Vessberg Laksov Vendevägen 5H 103
182 69 Djursholm
 070-4869051
 
Revisorer Sven Hedman Mörbydalen 20
182 52 Danderyd
070-6003867
Lars Frumerie Sunnerbovägen  4
182 33 Danderyd
08-141816
Karl-Erik Isacsson Kyrkvägen 19
182 73 Stocksund
08-755 39 73
Valberedning Gunnar Andrén
Törnrosvägen 5
182 75 Stocksund
08-6242005
[email protected]
Kjell Gunnarson Kronovägen 10
182 73
Stocksund
08-7555674
070-211 08 27
[email protected]
Mari Falk Bengt Färjares väg 1A
182 77 Stocksund
08-857013
Hanna Lagercrantz Villavägen 19
182 79 Stocksund
08-6554042

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter