Årsmötet 2021

Vid Sällskapet Amorinas årsmöte den 29 mars, som genomfördes genom ett skriftligt förfarande och digitalt, beviljades styrelsen ansvarsfrihet och valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer godkändes. Marie Hafström omvaldes till ordförande. Till nya ledamöter i Amorinas  styrelse valdes Ulla Hurtig Nielsen och David Sonnek. Till ny revisor valdes Lennart Waldenström.

Avgående ledamöter Kristina Skog och Ann-Charlotte Sundelin samt revisor Sven Hedman avtackades.

Årsmötet beslutade att en Arkivkommitté ska fortsätta sitt arbete med att ordna och  tillgängliggöra Amorinas samlingar av Stocksundiana.

Årsmötet leddes av Gunnar Andrén, tidigare ordförande i Amorina.


Editerad av: Lennart Westerblad (2021-04-01 12:27:16)

Kontakta oss

 Amorina, Stocksunds bibliotek, Stockholmsvägen 45, 182 78 STOCKSUND
[email protected]