NYÅRSHÄLSNING FRÅN SÄLLSKAPET AMORINA

Image

 

Våra medlemmar önskas ett gott nytt år 2021, under vilket år vi hoppas att kunna återuppta vår programverksamhet och mötas igen.

Några av de programpunkter, som vi inte kunde genomföra i år kommer troligen tillbaka under våren och hösten 2021. I planeringen av det kommande programmet för nästa år förbereder vi också hur vi ska uppmärksamma Sällskapet Amorinas 50-års jubileum.

För styrelsen i Sällskapet Amorina

Marie Hafström

Ordförande

 

 


Editerad av: Lennart Westerblad (2021-04-01 12:23:39)

Kontakta oss

 Amorina, Stocksunds bibliotek, Stockholmsvägen 45, 182 78 STOCKSUND
[email protected]