Information med anledning av Coronaviruset

Amorina följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av den pågående covid-19-pandemin. Eftersom många av våra medlemmar är över 70 år och därmed tillhör den största riskgruppen har Amorina beslutat att under hösten ställa in all programverksamhet, såvida inte rekommendationerna kommer att förändras.

Vi hoppas förstås att situationen ska förbättras så att Amorina inom en snar framtid kan återuppta sin programverksamhet. Styrelsen har beslutat att en almanacka för 2021 ska ges ut före jul.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rad-och-information-till-riskgrupper/information-till-aldre/

====================================================================

Amorina har beslutat att hela vårprogrammet ställs in med anledning av coronaviruset COVID-19.

====================================================================

 

Amorina följer bl.a. Danderyds kommuns policys och rekommendationer som ni kan läsa här: 

Coronaviruset rekommendation till föreningar.pdf

Ordförandebeslut 200313 Träffpunkt Enebyberg och senareläggning sammankomster.pdf

Information om Amorinas Programverksamhet senare i vår kommer att finnas under varje aktivitet i kalendern på hemsidan och uppdateras med ny information vartefter. 

Djursholms Forntid och Framtid informerar om inställda programaktiviteter: https://www.hembygd.se/djursholms-forntid-och-framtid


Amorinas interna möten fortgår under våren 2021 men utförs digitalt.

Schema:

Måndag 1/3 kl. 11.00 Arkivkommittén (Digitalt möte)

Måndag 15/3 kl. 16.00 Styrelsemöte (Digitalt möte) Inställt

Måndag 29/3 kl.16.00 Årsmöte (Digitalt möte) Därefter konstituerande styrelsemöte.

Måndag 12/4 kl. 11.00 Arkivkommittén (Digitalt möte)

Måndag 3/5 kl 16.00 Styrelsemöte (Digitalt möte)


Editerad av: Lennart Westerblad (2021-03-30 18:14:20)

Kontakta oss

 Amorina, Stocksunds bibliotek, Stockholmsvägen 45, 182 78 STOCKSUND
[email protected]