GDPR Nytt regelverk gällande datalagring

Det kan nog inte ha undgått någon att ett nytt regelverk gällande datalagring GDPR träder ikraft den 25 maj. I anledning av detta har Sällskapet Amorina sett över sina rutiner för datalagring. Vi lagrar enbart information om medlemmarnas namn, adress, epostadress, telefonnummer och naturligtvis information om inbetalning av årsavgifter. Medlem kan när som helst ta del av den information som Sällskapet har om medlemmen. Sällskapets data lämnas inte ut till utomstående och tillgången till registret är begränsad till de styrelsemedlemmar som behöver det för att fullgöra sina uppgifter.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter