Nyheter

Våra aktiviteter

För att se Amorinas kommande aktiviteter, t ex Öppet Arkiv - Klicka på Meny/Aktiviteter.
När tiden för aktiviteten passerats, så försvinner den från aktivitetslistan

Mailadresser

Amorina har nu fått in mailadresser från ca 80 % av våra medlemmar.  Du som är medlem i Amorina  och inte lämnat in din mailadress - gör gärna t. ex. till vår mail [email protected]

Verksamhetsberättelse för 2021

Verksamhetsberättelsen för 2021 finns nertill på denna sida.

Klicka på rubriken "Verksamhetsberättelser" i den ljusblå rektangeln.

Almanackan för 2022

Almanackan är nu utdelad/utskickad till Amorinas medlemmar.

Önskas fler exemplar, kan den köpas på biblioteket eller beställas hos Amorina.
Pluskonto: 431 25 92-1 eller maila beställning till [email protected]
Pris 100 kr. För adresser utanför Stocksund tillkommer porto 48 kr.

Ungdomsteatern

Hans-Göran Holmström har till Amorina donerat ljudinspelningar från två teaterföreställningar framförda av Stocksunds ungdomsteater 1956 och 1957. Inspelningarna finns som CD-skiva och som MP3-fil för dator. För att låna inspelningarna kontakta Amorinas arkivkommitté.

Föreställningarnas olika inslag kan nu också nås från menyn till vänster under rubriken Ungdomsteatern. (Använd plustecknet)

Läs mer >

Visa fler

Kontakta oss

 Amorina, Stocksunds bibliotek, Stockholmsvägen 45, 182 78 STOCKSUND
[email protected]

Om oss

AMORINA bildades 1971 och anslöts samma år till Sveriges Hembygdsförbund. Ursprunget till Sällskapet Amorina var en ABF-studiecirkel, som verkat sedan 1950-talet. Deltagarna samlade under dessa år material om Stocksunds historia. Alla dessa foton, kartor, böcker och dokument bildar idag stommen i arkivets omfångsrika samlingar.

AMORINA anslöts till Sveriges hembygdsförbund 1971 och initiativtagarna...

Läs mer >

Aktiviteter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]