Nyheter

Våra aktiviteter

För att se Amorinas kommande aktiviteter, t ex Öppet Arkiv - Klicka på Meny/Aktiviteter.
När tiden för aktiviteten passerats, så försvinner den från aktivitetslistan

Mailadresser

Amorina har nu fått in mailadresser från ca 80 % av våra medlemmar.  Du som är medlem i Amorina  och inte lämnat in din mailadress - gör gärna t. ex. till vår mail [email protected]

Verksamhetsberättelse för 2021

Verksamhetsberättelsen för 2021 finns nertill på denna sida.

Klicka på rubriken "Verksamhetsberättelser" i den ljusblå rektangeln.

Almanackan för 2022

Almanackan är nu utdelad/utskickad till Amorinas medlemmar.

Önskas fler exemplar, kan den köpas på biblioteket eller beställas hos Amorina.
Pluskonto: 431 25 92-1 eller maila beställning till [email protected]
Pris 100 kr. För adresser utanför Stocksund tillkommer porto 48 kr.

Ungdomsteatern

Hans-Göran Holmström har till Amorina donerat ljudinspelningar från två teaterföreställningar framförda av Stocksunds ungdomsteater 1956 och 1957. Inspelningarna finns som CD-skiva och som MP3-fil för dator. För att låna inspelningarna kontakta Amorinas arkivkommitté.

Föreställningarnas olika inslag kan nu också nås från menyn till vänster under rubriken Ungdomsteatern. (Använd plustecknet)

Läs mer >

Visa fler

Kontakta oss

 Amorina, Stocksunds bibliotek, Stockholmsvägen 45, 182 78 STOCKSUND
[email protected]

Om oss

AMORINA bildades 1971 och anslöts samma år till Sveriges Hembygdsförbund. Ursprunget till Sällskapet Amorina var en ABF-studiecirkel, som verkat sedan 1950-talet. Deltagarna samlade under dessa år material om Stocksunds historia. Alla dessa foton, kartor, böcker och dokument bildar idag stommen i arkivets omfångsrika samlingar.

AMORINA anslöts till Sveriges hembygdsförbund 1971 och initiativtagarna...

Läs mer >

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Vårvandring

May 19, 2022, 6:00 PM - May 19, 2022, 8:00 PM

Vandring på Djursholms begravningsplats.

Samling vid Altorps gravkapell. Bilister kan köra in från huvudingången på Ymervägen och parkera vid sidan av kapellet.
Vi går på smala och branta stigar och stannar vid gravar som är av allmänt intresse. Bekväma skor rekommenderas. Tag gärna med en liten fällstol att sitta på.

Foto:...

Läs mer >

Nationaldagsfirande.

June 6, 2022, 4:00 PM - June 6, 2022, 5:00 PM

Nationaldagsfirande i Cedergrenska partken.

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]