Karl Johan, Broholm


Karl Broholm föddes i Katarina församling i Stockholm 1899. Modern Sofia var bördig från Amnehärad och fadern Johan  från södra Råda. 1894 flyttade familjen till Södra Råda och bosatte sig på gården Linhult. Mellan åren 1905 och 1917 vistades Karl i USA där han 1916 utexaminerades från Augustas college i Illinois. Karl studerade teologi i Uppsala 1918 till 1922 vilket år han avlade teologie kand-examen och prästvigdes i Karlstads stift. efter att ha uppehållit komministertjänsten i sin hemförsamling södra Råda. 1927 tillträdde Karl  en ordinarie komministertjänst i Nysunds församling, där han 1940 blev Kyrkoherde. Karl Broholm gifte sig 1932 med sjuksköterskan Marit Ivarsson och fick sönerna Karl-Axel och Anders. Karl Avled 1949.

 

 


Förening:

Amnehärads Hembygdsförening

Ändrad av: Amnehärads Hembygdsförening (2019-12-31 13:05:45) Kontakta föreningen
Skapad av: Amnehärads Hembygdsförening (2015-11-09 19:19:48) Kontakta föreningen