Järnvägsbron och spången.jpg

Järnvägsbron och spången.jpg
Järnvägsbron med spången som användes som gångbro. Till höger Ängkvarn och på andra sidan bron syns Norra bruket