Otterbäcken

Otterbäcken
Ann-Britt, Per-Erik och  Maj-Lis Johansson, Taxistationen i Otterbäcken