Företagsarkivet


I Otterbäcksgården,  i ett före detta hotellrum, finns ett omfattande arkivmaterial från Skagersviks industrier   ESSI-hus. Arkivet är sammanställt av Ingemar Wästlund 

Kontaktperson: Ingemar Wästlund tfn 070-522 67 40

Editerad av: Jan-Erick Erickson (2020-03-14 09:31:31)