Om Gillet och Lindströmsgården


För besök och visning av Lindströmsgården, kontakta Ingun tel 070 57 191 57.

Andra föreningar är också välkomna att boka gården för sammanträden mm.

Älvsåkers hembygdsgille har genom en donation fått överta Lindströmsgården, en gammal kringbyggd gård med portlider och stensatt gårdsplan. Även möbler, redskap och andra inventarier är ursprungliga och gården ligger också kvar på sin gamla plats i Lerbergs by, mitt emellan Annebergs station och Älvsåkers kyrka.

Gårdens nuvarande manhus är uppfört efter en omfattande brand den 23 mars 1811 som ödelade tre av byns gårdar. Lindströmsgårdens dåvarande ägare var coopwardiekapten Anders Ullerin.

Sitt namn har gården fått efter Ullerins dotterson Martin Bernhard Lindström. Det var under hans tid som uthusen fick det utseende de har än idag. Gården har varit en gammal släktgård sedan början av 1600-talet.

Förening:

Älvsåkers Hembygdsgille

Skapad av: Anders Nilsson (2018-10-30 07:05:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan Thulin (2022-10-24 15:22:14) Kontakta föreningen