Elof Lindälv


En av de mer kända personligheterna från Älvsåker är Elof Lindälv, som föddes på släktgården Lindströmsgården 1887. Lindälv blev lite av en förgrundsgestalt inom hembygdsrörelsen och han var en av dem som tog initiativet till bildandet av Nord-hallands Hembygdsförening 1917. Vid denna tid var han också med om den stora göteborgsinventeringen av fornminnen som även innefattade norra Halland. 50 år senare publicerades hans stora verk ”Fornfynd och fornminnen i norra Halland”.

Image

Beskrivning: Elof vid Engelbrektsskolans Carl Larsson målning

 

Elof Lindälvs blev, så när som på tre månader, 100 år gammal (1887-1987). Under sitt långa liv hann han med en dubbel livsgärning, dels som lärare och dels som fornforskare och hembygsvårdare. Han författade inom dessa områden ett stort antal skrifter – han gav ut närmare 250 tryckta skrifter inom dessa olika ämnesområden. Han var engagerad i Nordiska Folkhögskolan i Kungälv och gjorde en betydelsefull insats för nordiskt samarbete. Under andra världskriget ägnade han och hustrun Olga mycket tid och intresse åt hjälparbetet för Danmark, Norge och Finland. 1964 promoverades Elof Lindälv till hedersdoktor och han belönades också med Wasaorden och St. Olofsorden från Norge. Lindälv har fått en av kommunens gymnasieskolor, Elof Lindälvsgymnasiet, uppkallad efter sig.

Författare: Ingun Adolfsson

Förening:

Älvsåkers Hembygdsgille

Skapad av: Anders Nilsson (2018-10-30 06:52:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anders Nilsson (2018-10-30 07:13:48) Kontakta föreningen