Om oss

Välkommen till Älvros Hembygdsgård som ligger vackert vid väg E45 mittemot Gamla kyrkan där Norrälven rinner ut i Ljusnan och bildar ett os, därav ortnamnet Älvros (älvars os).

Gården är öppen för visning och har kaffeservering dagligen under sommaren i vanliga fall, men är i år fortfarande stängd pga Covid-19.

Fotoutställning förr och nu, i sockenstugan vid Gamla kyrkan.

På höjden bakom hembygdsgården finns en fäbbodvall.

Föreningen bildades 1925 i första hand för att rädda den gamla kyrkan som höll på att förfalla. I kyrkans bakre del förvarades gamla bruksföremål som samlats in i början av 1900-talet. Kronofogden Frändén föreslog på en kyrkostämma att kyrkan skulle skänkas till Jamtli i Östersund för att rädda kyrkan från att förfalla. Ett förslag som större delen av de närvarande vid stämman var med på. Frågan bordlades dock och vid nästa sammanträde hade deltagarna ändrat uppfattning och det beslöts att kyrkan skulle behållas och restaureras. Restaureringen påbörjades och skogsbolagen donerade virke. När kyrkan skulle renoveras blev föreningen tvungen att skapa ett annat alternativ för att förvara föremålen. Föreningen köpte först ett loft som flyttades till hembygdsgårdens nuvarande plats. 1926 påbörjades katalogisering av fornsakerna.
Föreningens syften var från början att
1 Vårda gamla kyrkan
2 Vårda samlingen av fornsaker
3 Sprida ljus över bygdens historia, bevara arvet från fäderna i allmänhet
Dessa syften gäller än idag, förutom punkt 1.