Kvarnen


På vägen mellan Alva och Hablingbo står en gammal kvarn som uppfördes 1889 av Alfred Jakobsson vid Rangsarve (Alfred bodde på gården mittemot kvarnen). När skiftet gick fram kom den åker som kvarnen stod på att tillhöra Lars Andersson som ägde gården öster om kvarnen. Han köpte kvarnen och var också den siste som utnyttjade den. När nya tider kom och kvarnen blev överflödig stod den och höll på att förfalla.

På 50-talet träffade gamla ägaren Alma Pettersson hembygdsvårdaren Erik Lindqvist från Havdhem. Erik tog på sig ansvaret att få igång en renovering av kvarnen och med ägarens tillstånd och grannars hjälp och medverkan stod snart kvarnen färdig. Enskilda personer och föreningar skänkte virke och kontanta medel.

1960 skänktes den nyrenoverade kvarnen med tillhörande tomt av Lars Anderssons dotterdotter Elisabeth och hennes make Göte Sonell till Alva nybildade hembygdsförening. 

Rangsarve kvarn är av holländsk typ, dvs man kan vrida taket/hättan efter vinden. Det är en sikt och spånkvarn. Malningsmaskineriet finns kvar liksom sågverket som användes för spånsågning.

Förening:

Alva Hembygdsförening

Skapad av: (2012-09-20 19:18:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Alva Hembygdsförening (2019-01-12 13:14:17) Kontakta föreningen