GDPR General Data Protection Regulation


Alsters Sockens Hembygdsförenings behandling av personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började gälla i hela EU den 25/5-18. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter ber vi dig läsa igenom följande information och ge ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Vi sparar bara dina uppgifterså länge du är medlem hos oss, tillhör styrelsen eller jobbar ideellt inom föreningen. Du raderas inom 6 månader, om du väljer att avsluta ditt medlemskap. 

Vårt medlemsregister ligger i en icke uppkopplad dator, så ingen utifrån kan, via internet, gå in och stjäla adressuppgifter hos oss.

Vi lämnar aldrig dina uppgifter till tredje part. Vi samlar enbart in namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig. Antingen för att ringa eller skicka information via post, mail eller nyhetsbrev.

Dina rättigheter enligt GDPR 

Samtycke är frivilligt och kan alltid återkallas: du kan när som helst begära att få dina uppgifter ändrade eller raderade genom att kontakta oss. Du har också alltid rätt att få se dina personuppgifter rättade eller raderade samt få registeruppdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Hör av dig till vår registeransvariga Monica Berggren,  [email protected]  om du har frågor eller invändningar gällande vår behandling av dina personuppgifter i vårt register.

Jag har läst och accepterar hantering av personuppgifter och genom inbetalning av medlemsavgiften ger jag mitt samtycke till vår hantering av dina personuppgifter.

 

Styrelsen för Alsters Sockens Hembygdsförening

Förening:

Alsters Sockens Hembygdsförening

Skapad av: Thorbjörn Svensson (2018-12-30 10:59:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Thorbjörn Svensson (2020-02-26 09:13:25) Kontakta föreningen