Hörningsholms Sågverk (1882-1930)

Hörningsholms Sågverk (1882-1930)

HISTORIK

Disponenten J A Enhörning köpte år 1882 en holme i Klingerfjärden som döptes till Hörningsholmen efter sin ägare. Där byggde han en ångsåg om 2 ramar. Holmen förbands med en lång pålad gångbro till fastlandet. När sonen E A Enhörning efterträdde sin far såldes sågen 1889 till trävaruhandlaren Per Olof Elf från Östanede i Fors socken i Jämtland. Han rev den gamla sågen och byggde en ny modernare anläggning med 3 ramar, kantverk och hyvel. 1899 bildades Hörningsholms Trävaru AB. Företaget gick bra fram till branden 1905 då sågen brann ned helt, men återuppbyggdes och utökades med ett hyvleri. Mellan 1908-1930 drev svärsonen O Norberg företaget med växlande framgång. 1930 lades driften ned och sågbyggnaden revs. År 1890 bildade arbetarna en egen fackförening och byggde Tors lokal som var ett av Sveriges första Folkets hus. På holmen fanns en kasern "holmbyggningen" som uppläts åt tjänstemän, faktorer, sågställaren med flera. De övriga arbetarna fick skaffa husrum på bygden.

NULÄGE (1977-1978)

På ön, som är helt igenväxt, syns plintar och resterna av ramfästena samt pråmkanalerna. Av bron finns fortfarande pålar kvar. På öns NV sida finns några sommarstugor. Herrgården på Alnö finns fortfarande kvar men används som semesterhem. Tors lokal är ännu samlingssal, som ägs av en byggnadsförening och har nyligen restaurerats.

1. Fundament efter såg

2. Rester efter bro

3. Herrgård

4. Bostadshus

5. Bostadshus

6. Tors lokal, Folkets hus

Image

 

Källa:

Utdrag ur Industriminnen i Västernorrland : rapport. D. 1, Sundsvallsområdet : en inventering 1977-78


Förening:

Alnö Hembygdsförening

Skapad av: Alnö Hembygdsförening (2019-02-21 19:45:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Alnö Hembygdsförening (2020-09-28 11:09:45) Kontakta föreningen