Alnö hembygdsförening, styrelsen 2018

Ordförande
Johan Löfqvist       [email protected]

Vice ordförande

Ewa Eriksson         [email protected]

Sekreterare
Anita Forslin

Kassör

Åke Nordlander

Ledamöter

Sofia Engberg-Sepänaho

Sture Ståhle

Göran Lundgren

Ersättare
Anna-Karin Ehn

Maj-Britt Jonsson

Editerad av: Liselotte Andersson (2018-11-06 08:31:13)