Alnöexkursion med fokus på några av Medelpads lokalt hotade växter lördag 21 maj

Samarrangemang med Medelpads Botaniska förening lördag 21 maj.

Vi besöker byn Vränsta med Alnöns enda förekomst av sydskandinaviska hassellundar.
Mandelblom och råttsvans är tidigare funna här i hästbetad hagmark. Råttsvans tillhör
en grupp gamla gårdsväxter som nu håller på att dö bort i Medelpad Vi inventerar även
nuläget för rariteten sminkrot vid Smedsgården och Åsberget. Sminkrot var förr vanligt
åkerogräs. Vi kikar även lite på vägkantsfloran på de platser vi besöker. Alnö hembygdsförening
bidrar med kulturhistorisk info om byarna vi besöker. 

Kläder efter väder - ta med eget fika.

Samlingsplats: Längs vägen vid Alnö kyrka och Alnö hembygdsförening klockan 9.00

Ledare: Eva och Håkan Sundin, Jan-Olof Tedebrand

Samarrangemang: Alnö hembygdsförening, Medelpads Botaniska förening

 


Förening:

Alnö Hembygdsförening

Skapad av: Liselotte Andersson (2022-05-04 09:06:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Liselotte Andersson (2022-05-18 22:19:41) Kontakta föreningen