Årsmöte 2021

Härmed kallas du som medlem i Alnö hembygdsförening till årsmöte torsdag den 25 mars k. 18.30. Årsmötet kommer att genomföras digitalt pga. pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mer om mötet kan du läsa i det separata utskicket som kommer tillsammans med årsskriften.


Editerad av: Liselotte Andersson (2021-02-22 11:47:54)