Du är väl medlem?

Du är väl medlem? Annars är det bara att följa den här länken och anmäla dig. Bara 150 kr, eller 250 kr för hela familjen. I år går vi miste om intäkter pga inställda evenemang, så medlemsavgifterna är extra viktiga. Stöd oss och bli medlem, så kommer vi tillbaka med nya krafter när vi kan börja träffas som vanligt igen.https://www.hembygd.se/alno/member

Image

 


Editerad av: Liselotte Andersson (2020-05-26 08:30:10)