ÅRSBÖCKER


ÅRSBÖCKER

Köp Almundsryds Hembygdbok på följande platser: Hembygdsgården vid öppettider. Mail: [email protected]  

Pris: 60:- + porto


Årsböckerna belyser åren 1945 -> 2015 och finns beskrivna nedan….

Image

 

   UR INNEHÅLLET

 

 • Getnö Gård – MärthaLisa Håkansson
 • Viktor Ensman berättar – Wainy, Ingegerd och Sten-Inge
 • Gotthard Carlssons cykelaffär och reparationsverkstad – MärthaLisa Håkansson
 • Sänkning av Granödammen – Hans-Erich Zimmer

 

 

Image

 

     UR INNEHÅLLET

 

 • Minnen av människor som levt och
  verkat vid vägen genom Olovsbol
  och Södra Rimshult under 1900-talet - Sigvard Blomqvist
 • Kvinnorna i Almundsryds Hem-
  bygdsförening - Frida Lindqvist
 • Lite om livet på Ålshults Gods
  förr i tiden - Märtha-Lisa Håkansson

 

 

Image

 

     UR INNEHÅLLET

 • En kort historia om en
  människas liv.
  Berättelsen om Henrik Kowalski –
  Zosja Carlsson
 • 20 år i Sverige – Familjen Music
 • Kolmilan Hilda – Sten-Inge Gustafsson / Lennart Karlsson
 • Ryds SK – Bygdens lag – Håkan Lindström

 

 

 

Image

 

    UR INNEHÅLLET

 • Fridafors Folkets Hus – Märtha-Lisa Håkansson
 • Almundsryds kyrka 180 år – Torsten Larsson
 • Solskensolympiaden i Stockholm 1912 – Sten-Inge Gustafsson
 • Ryds Pensionärsförening SPF – Harry Johnsson

 

 

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Barndomsminnen från Ålshult
Märtha-Lisa Håkansson

Att vara lärare i Ryd för femtio år
sedan - Gun Ihlström

Lanthandeln i Kompersmåla - 
Wainy Holgersson / Sten-Inge Gustafsson / Ingegerd Lindqvist

En släktgård i Brorsmåla - Wainy Holgersson / Helen Olsson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

 

Bikupans Förskolas 40 år i Ryd - 
Britt-Marie Gustafsson

En Poet i Tröjemåla - Kerstin Muftig

Minnen från min barndom och
ungdom i Ryd - Charles Silvert

Rolf i Granö och Ebbemåla
Mekaniska Verkstad - Sten-Inge Gustafsson / Wainy Holgersson

 

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Ryds skola 1959 – 61 och fritiden - Bengt Strandh

Almundsryds Sparbank - Evan Karlsson

Fridafors Gymnastikförening - Jette Gurmark / Märtha-Lisa Håkansson

Fridafors Idrottsförening - Wainy Holgersson

Min käre son Peter Johan.
Brev från Ryd till Amerika 1881
Med förord av Rune Nilsson

 

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Ryds Rödakorskrets - Britt-Marie Gustafsson

Frida Åsberg - Erik Svensson

Löwings Bageri i Ryd - Sam Löwing

Granö Kraftverk 50 år - Wainy Holgersson / Helen Olsson

 

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Doktor Kindblom i Ryd - Leif Kindblom

Flyttning till Ryd 1959
Trojabageriet - Bengt Strandh

Ture i Mossbrohult - Wainy Holgersson

Gamla inbjudningskort och
vykort berättar - Kerstin Muftig

 

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Mitt tal om Gunnar.
Vid firande av Gunnar Adolfssons
hundraårsminne i Församlingshemmet.
Ryd, 21/8 2006 av Eva Adolfsson.

En vandring genom Slattesmåla i
tid och rum - Kerstin Muftig.

Torp och backstugor i Slattesmåla - 
Gerd Nilsson.

 

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Stormen
Elever på Trojaskolan, Helen Olsson
och Erik Svensson

Så minns jag Brunnsgatan - Evy Quick

Almundsryds Hembygdsförening - Wainy Holgersson

Sockenstugan - Wainy Holgersson

Torp, backstugor och övrig äldre
bebyggelse i Hjortalid - Gerd Nilsson

 

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

En korgmakares berättelse - Oscar Carlsson, Vrångaböke, f. 1888,
berättar om sitt liv för Eric Svensson
i december 1971.

Ryds Motorklubb - Wainy Holgersson / Helen Olsson

Trojaskolans tidsresa till stenåldern
i text och bild - Ekens arbetslag

Torp och backstugor i Rävekulla - Gerd Nilsson

 

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Annys memoarer av Anny Fritz, född i Almundsryd 1885 och uppvuxen i Skåramåla. Hon berättar 
om sin barndom och ungdom samt om sina resor till Amerika.

Ryds Lastbilcentral och Åkarnas
Byggnadsförening - Sten-Inge Gustafsson

Martin Svenssons brev till den unge Claes-Åke Cederblad 26 juni 1953

Torp o ch backstugor i Bjellerhult
samt bilder från byn

 

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Åke på Myren - Sture Stamming

Ryd -  Göran Söderberg

Gustav Nilsson Kristina Hammarskog

Damfriseringar i Ryd och Fridafors - 
Redaktionskommitén

Torp och backstugor i Krokshult - 
Gerd Nilsson

 

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Brotorpet - Sture Stamming

Ryds Simsällskap - Wainy Holgersson / Evy Quick

Lions Club i Ryd 1955 – 2001 - Eskil Adolfsson

Minnen från min barndom och
ungdom i Ryd - Charles B Silvert

Torp och backstugor i Brorsmåla - 
Gerd Nilsson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Ålshult – ett blomstrande 
järnvägssamhälle - Anna-Greta Håkansson

Ålshults Gods. Kortfattad historisk
tillbakablick - Peter Koch

Lanthandeln i Ålshult - Wainy Holgersson / Evy Quick

Det glada sextiotalet vid Fridafors
Bruk - Ulf Håkansson

Rydortens Jordbrukskassa,
Föreningsbanken Ryd - Wainy Holgersson

Torp och backstugor i Karsahult - 
Gerd Nilsson

 

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Ett antal artiklar om Fridafors Bruk - 
Sture Stamming med flera

Ryds Båtindustri under 50 år - 
Wainy Holgersson / Evy Quick

Bilskroten på Kyrkö mosse - Wainy Holgersson

Torp och backstugor i Ramsberg - 
Gerd Nilsson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Sankt Örjans källa - Sture Stamming

Några händelser och minnesbilder
från Ryds glasbruk - Jarl Johansson

Stenåldersprojekt, Ryd - Göran Prahl & Conleth Hanlon

Torp och backstugor i Hösjömåla - 
Gerd Nilsson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Tolv hus och en fattigstuga - Sture Stamming

Morfars brev, August Lindqvist’s
brev till sin dotter 1930-1949.
Återges i årgångarna 1991 – 1997 - 
Kerstin Muftig

Torp och backstugor mm i Lindehult

Fridafors Skytteförening 1902-1997 - 
Eskil Adolfsson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Milstolpar i Almundsryds historia - 
Sture Stamming

Morfars brev, August Lindqvist’s
brev till sin dotter 1930-1949.
Återges i årgångarna 1991 – 1997 - 
Kerstin Muftig

Troja Jazzband 25 år - Fredrik Svensson

Konsumentkooperationen i Ryd - 
Birger Petersson

Torp under Kompersmåla gård - 
Gerd Nilsson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Korgmakarns i Gässemåla - 
Redaktionskommitén

Morfars brev, August Lindqvist’s
brev till sin dotter 1930-1949.
Återges i årgångarna 1991 – 1997 - 
Kerstin Muftig

Polioepidemin i Almundsryd 1945 - 
Sture Stamming

Arbetsinvandring och emigration
från Almundsryd till Tyskland - 
Hans-Jürgen Schmitz

Torp och backstugor i Björkebråten - 
Gerd Nilsson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Almundsryd för femtio år sedan - 
Redaktionskommitén

Morfars brev, August Lindqvist’s
brev till sin dotter 1930-1949.
Återges i årgångarna 1991 – 1997 - 
Kerstin Muftig

Fridafors Sykrets - Ernst Svensson

Historik över Ryds Husmodersförening - 
Britt Henriksson

Torp och backstugor i Järnemåla - 
Gerd Nilsson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Sutaresjöns m. fl. sjöars
Fiskevårdsförening - John Karlsson

Morfars brev, August Lindqvist’s
brev till sin dotter 1930-1949.
Återges i årgångarna 1991 – 1997 - 
Kerstin Muftig

Ryds Folkets Hus - Redaktionskommitén

Bonden och vinden - Sture Stamming

Torp och backstugor i S. Rimshult - 
Gerd Nilsson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Musik och musikanter i Ryd - 
Uno Lindgren

Morfars brev, August Lindqvist’s
brev till sin dotter 1930-1949.
Återges i årgångarna 1991 – 1997 - 
Kerstin Muftig

Firma Pålssons möbelfabrik och
möbelaffär - Ove och Sven Pålsson

Gamla lantaffären i Mossbrohult - 
Jennie Ljunggren

Torp och backstugor i N. Rimshult - 
Ture Kristoffersson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Ekenäset i Norraryd - Sture Stamming

Morfars brev, August Lindqvist’s
brev till sin dotter 1930-1949.
Återges i årgångarna 1991 – 1997 - 
Kerstin Muftig

O Bengtssons Järnhandel - 
Redaktionskommitén

Almundsryds förste lärare - Sture Stamming

Husinventering i Stensjömåla - 
Helen Olsson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Firma Bernt Lindblom - C H Lindblom / Gerd Nilsson

M N Lindgrens Ur & Optik - Evy Quick

Skomakarmäster S M Zetterberg - 
Agda Zetterberg

Biografverksamhet i Ryd - Birger Petersson

Almundsryds vårdhem - Wainy Holgersson

Slutsåld, men kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Från söndagsskola till nykterhetsloge - Eva Henriksson

En åkeriägares berättelse - Verner Nilsson

Almundsryds enskilda vägar - 
Karl Karlsson

Krokshult – min hemby - Sven Strand

Från Tröjemåla till Gustavus
Adolphus college II - Roland Thorstensson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Genom åtta sekler Skvaltans historia - Sture Stamming

Thorsten Gider från Almundsryd - 
Theodor Cronqvist

Det hände i Almundsryd för hundra
år sedan

Storskifte i Järnemåla år 1817 - 
Avskrift av originalet Herbert Bengtsson

Almundsryds socken - Signe Uleskog

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Bengt i Härsbeck, en märklig
1600-talsgestalt - Helga Lindberg

Soldater från Almundsryds socken
under krigen 1808-09, 1813-14 - Axel Gnistring

Fjällberg/AK-arbetare,
Hypnositör – Naturälskare - Sture Stamming

 

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Torp och backstugor i Bjellernäs - Gerd Nilsson

Ugglemonumentet i Siggaboda - Sture Stamming

Bjällernäs såg- och grovmälde
mjölkvarn - Axel Gnistring

Några fragment ur mitt 82-åriga liv
- Agda Zetterberg / Mårtensson

Ryds marknad för länge sen - Ivar Andersson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Rydortens Mejeriförening - Ove Andersson / Alf Pettersson

En “bypolis” berättar - Jens Johansson

Hågkomster från Ryds Glasbruk - Jarl Johansson

En västgötska (Ellen Magnusson)
och hennes familj i Almundsryd - 
Lisa Strandman

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

När det höggs gatsten i Vrångaböke - 
Gösta Lövgren

Badanstalten - Claus Peterson

Siggamåla Skvaltkvarn - Sture Stamming

Barndomsminnen från Almundsryd - Helga Lindberg

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Södra Rimshult - Thorsten Johansson / Sture Stamming

Familjen Fondanhn – von Dahn
i Ryd - Åke T:son Lovén

Gårdarna vid gränsen (Bjellernäs) - Arvid Johansson

Märkliga stenar i Almundsryds
socken - Ivar Andersson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Villa Solbacken i Ryds brunnsepok
blev Residens för pingstvännerna - Stig Engström

Rävekulla - Arvid Johansson

Om vägar och vägunderhåll i
Almundsryd under 1800-talet - Gunnar Petersson

Bota – Lindra – Trösta (Syster Frida) - Sture Stamming

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Amatörklubben 25 år - Ingrid Gunnarsson

Den stora branden i Karsahult 1753 - Arvid Johansson

I väntan på grävskopan (kvarteret Bäckasinen) - Sture Stamming

Lönsbygd från 1865 – 1940 - Frida Svensson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Gångedagsseden i Ryd och några
angränsande socknar - Lennart Kvist

Tröjemålavägen - Agda Zetterberg / Mårtensson

Järnvägsbroarna över Mörrumsån - Sture Stamming

Hägerstrands stuga - Sture Stamming

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Telefonstolparnas intåg - Sture Stamming

Minnesbild från Trojenborgs
bibliotek - Gunnar Adolfsson

Dunderbröllopet i Bjällerhult - Ivar Andersson

Rydungdomar år 1902 - Claes Petersson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Gumme Hauken - Axel Mobrand

Vi som inte “drack brunn” - Gunnar Adolfsson

Svältlyckorna i Rimshult - Torsten Johansson

Garveriet i Ryd 1880 – 1978 - Sture Stamming

Ålfiskena i Almundsryd - Erik Gustafsson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Postanstalten i Ryd - Ture Johansson

Första bilen i Ryd - Raymond Hall

Ryds Sportklubbs 50-åriga
verksamhet - Birger Quick

Ålfiskerne i Almundsryd - Erik Gustafsson

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Äreminne över Henrik och Lovisa - Gunnar Adolfsson

Björsjö-Magnus och hans ättlingar - Sture Stamming

Vattenkvarnar och mjölnare - Sune Petersson

Ryds amatörklubb - Ingrid Gunnarsson

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas. 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Glasbruket i Trestenshult - Ebbe Westergren / J. E. Anderbjörk

Ryds Folkets Hus - Josef Carlsson

Glimtar från 1630-talets Almundsryd - Helga Lindberg

Kohandel på Ryds marknad - Ivar Andersson

Pockers hål - Oscar Håkansson

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Möten vid åttatåget - Gunnar Adolfsson

Lilla-Lisa och Lise däkor - Stamming/Johansson/Nygren/Rehn

Järmaula mark - Einar Nygren

Extratåget till Askemoen - Anna Rehn / Sture Stamming

Ryds skyttegille - Georg Berg

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Mäster Påvels hytta - Gunnar Adolfsson

Blissingebössor - Ivar Andersson

Doften av snus och lavendel - Nils Billgren

Värendsbönders protest 1715 -Helga Lindberg

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Dramatik i Almundsryd 1729 efter
mord på officer - Helga Lindberg

Oscar Håkansson i Skåramåla - Yngve Hultberg

Undantagskontrakt 1/6 mtl.
Brorsmåla Södergård och 1/192 mtl.
Brorsmåla Norregård - Oskar Håkansson

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Rydön - Sture Stamming

Trojenborgs Musikkår - Carl Allvin

Hästhandel på Ryds marknad - Ivar Andersson

Smedjan och stenen - Sture Stamming

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Framåtskridande - Ingemar Tysk

Rimshultsmordet 1821 - Gustaf Pålsson / Sture Stamming

Almundsryds Sparbank 100 år - Sture Stamming

Almundsryds gamla träkyrka - Hugo Svensson

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Min gamla skola i Bjellerhult - Gustaf Håkansson

Handel som försvinner - Carl Petersson

Maria i skogen, vidskepelse i gamla
tider - Oskar Håkansson

En stöld i Ålshult - Hugo Svensson

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Siggaboda - Gustaf Håkansson

Tröjemåla skola - Sture Stamming

Ur Smålandsposten 1951 - Ett kyrkobygge - Martin Sjöstrand

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

De svåra åren 1868 – 1869 - Gustaf Håkansson

Träskomakarn i Tröjemåla - Gunnar Adolfsson

Almundsryds Sockens
Brandförsäkringsbolag 1867 – 1967 - Sture Wallett

Vandringsfolk - Olga i Krampanäs

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Ordspråk och ordstäv - Gustaf Håkansson

En originell familj (Skåramåla) - Oscar Håkansson

Tistlar och törnen skall du bära - 
Olga Petersson

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Husbönder och tjänare - Gustaf Håkansson

Glimtar från en byskola
(Brändeborg) - Carl Petersson

Lundbergs-historier - Gustaf Pålsson

En loftstuga i minnets ljus
(Änganäs i Truvedstorp) - Helga Lindberg

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Grönadal. Ur ett torp och småbruks
historia - Gustaf Håkansson

Vrångaböke – bygd och folk - Carl Petersson

Gumme-Haoken - Carl Petersson

Medford, Oregon, USA född i
Tröjemåla 1878. John Rings
minnen och äventyr -John E. Ring

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Sista examensdagen i Spjutaretorps
skola - Sture Stamming

Flickan från Ryds marknad - Ivar Andersson

Naturväsen och tomtar i folktro
och sägen - Gustaf Håkansson

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Prästgårdsminnen - Emma Ohlsson Söderqvist

Kloka Maria - Gustaf Pålsson

Torstensmåla - Gustaf Håkansson

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Om gastar och offerkast. Tro och
sed under 1800-talet - Gustaf Håkansson

Potteboda, Härlunda kommungård - Olga Petersson

Hönshylte Skans - Emil Persson

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Grisajösses Johan – Ett bygdeoriginal i Almundsryd - Oskar Håkansson

Vad en gammal almanack kan
förtälja - Gustaf Pålsson

Syskonen på Myrön - Oskar Håkansson

Norraryd för 60 år sedan - Emil Persson

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Holländarevägen - Gustaf Håkansson

Från fyra till sexhundra om Ryds
telefonstation och dess utveckling
Sture Stamming

Fornt från Härlunda - Johan Nilsson.

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Vad vattnet gömmer - Gustaf Pålsson

Om pesten i Almundsryd - Gustaf Håkansson

Om drängalyft och lyftesstenar - Gustaf Håkansson

Ett stampverk - Martin Sjöstrand.

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Några drag ur våra sockenbors
liv för 100 år sedan - Gösta Norrlid

Almundsryd under adelsvälde - Gustaf Håkansson

Klockaren Karl i Ryd - Gustaf Håkansson

En gammal länsmansgård
Lindehult - Axel Mobrand

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Tröjemåla Söndag – en gammal gångsöndag - Stig Pleijel

Soldater i Almundsryd - Gustaf Håkansson

En vandrande handelsman från
Härlunda - Eve Arvidsson.

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Ryds Brunn och badanstalt - Gustaf Pålsson

Fridafors Fabriks Aktiebolag - S. B.

Min barndoms skola - Carl Ferm

Gamla värmanet – en idyll som
försvinner - Knut Linderholm.

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Åter

Se respektive årsbok

 

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Några anteckningar om postväsendet i Almundsryd förr och nu - Ragnar Hägerstrand

Förströelse och nöjen i den gamla
goda tiden i Almundsryd - Carl Ferm

Minnen från en gammal gård
Krampanäs, Härlunda - Olga Petersson.

Slutsåld! Finns i Årsskrift 1950-1954.

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Blick på en gränsbygdshistoria - 
Ragnar Thomasson

Ryds marknad - Gustaf Håkansson

Yrkesmän som försvinna
En f. d. stenarbetare berättar - 
Carl Ferm.

Slutsåld! Finns i Årsskrift 1950-1954.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Från Per Nymans tid - Gustaf Håkansson

Ett bröllopsepilog i Almundsryd 1649 - Johan Nilsson.

Slutsåld! Finns i Årsskrift 1950-1954.

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Utvandringen till Tyskland - 
Gustaf Håkansson

Tjärbränning - Ernst Svensson.

Slutsåld! Finns i Årsskrift 1950-1954.

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Om kvarnar i Almundsryd - Gustaf Håkansson

Minnen av en färd i och omkring
Ryd år 1891 - Carl Ferm

Godtemplarrörelsen - Carl Petersson

Gräns och gränsmärken mellan
Småland och Blekinge - Ragnar Thomasson.

Slutsåld! Finns i Årsskrift 1950-1954.

 

Image

 

UR INNEHÅLLET

Se respektive årsböcker

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Mera om Almundsryds kyrkas
äldre inventarier - Erik Ekblad

Om skolor i Almundsryd - Axel Mobrand

Brorsmåla - Carl Petersson

Idrottsföreningar i Ryd - Birger Quick

Kantat vid invigningen av Ryds nya
skola den 24 sept. 1949 - Ingemar Tysk.

Slutsåld! Finns i Årsskrift 1945-1949.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Almundsryds kyrkas inventarier - 
Erik Ekblad

Skåramåla - Yngve Hultberg

Ett Almundsrydsoriginal - Berndt Svensson

Underliga människor och original - 
Carl Ferm.

Slutsåld! Finns i Årsskrift 1945-1949.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Hönshylte - Gustaf Håkansson

Socialvård i Almundsryd förr och nu - Carl Ferm.

Slutsåld! Finns i Årsskrift 1945-1949.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Almundsryds kyrkas tillkomst - 
Erik Ekblad

Ur ett gammalt gårdarkiv och ur
minnet (Kompersmåla) - Martin Svensson

“Järnemåla – Massen” - Gustaf Håkansson

Slutsåld! Finns i Årsskrift 1945-1949.

Image

 

UR INNEHÅLLET

Almundsryds gamla träkyrka - 
Erik Ekblad

Om skolor i Almundsryd - Axel Mobrand

Skolundervisningen i Almundsryd
under 1850 – 1860-talet - Gustaf Håkansson

Om vargar och vargskall - Gustaf Håkansson

Slutsåld! Finns i Årsskrift 1945-1949.

Förening:

Almundsryds Hembygdsförening

Skapad av: Harriet Lövgren (2019-04-02 11:41:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dan Fjällström (2021-02-27 21:29:43) Kontakta föreningen