DIVERSE


Almundsrydsfilmen

Image

Beskrivning: Julplapp! Fotograf: AHBF

Från fäder har det kommit

Almundsrydsfilmen premiärvisades i oktober 1961. I hembygdsföreningens årsskrift samma år berättade Gustaf Pålsson följande om filmens tillkomst:

Efter flera års arbete och förberedelser kunde Almundsrydsborna i oktober 1961 gå och se sig själva på vita duken – deras egen film var färdig för premiär.
Först en kort sammanfattning. Initiativet till filmen kom från Ryds filmklubb 1957. Almundsryds kommunalfullmäktige ställde sig redan från början välvilliga till förslaget och en filmkommitté valdes. Ordförande i denna blev landstingsman Torsten Johansson. Rimshult, och övriga ledamöter komminister Gustaf Ohlsson, Häradsbäck, folkskollärare Rudolf Jonsson, Ålshult och kamrer Sture Thorén, Ryd. Kommitténs första uppgift var att skaffa fram ett manuskript och senare fick man också hjälpa till med att få fram dräkter och övrig rekvisita för de olika tagningarna. Uttagningen av “skådespelare” föll också på kommitténs roll. Vid första sammanträdet fick arbetsförmedlare Sture Stamming i uppdrag att skriva ett filmmanuskript, som i detalj skulle omfatta såväl bild som ljud. Efter ett par månader var manuset färdigt och i februari 1959 kunde inspelningen börja. Nu  var det Ryds filmklubb som tog hand om arbetet. Huvudfotograf och ansvarig för inspel- ningen har varit bussförare Karl Söder, Ryd. Hans medhjälpare har varit studeranden Bengt-Göran Johansson, fotograf Raymond Hall och banktjänste- man Ove Pålsson, samtliga från Ryd. Efter beräkningarna tog inspelningen två år. Därefter följde ett omfattande klippningsarbete. Sommaren 1961 visades filmen för experter i Stockholm och efter några mindre justeringar var det klart för ljudsättning. Denna har utförts av Svensk Tonefilm, Stockholm, med Olle Levert, Stockholm som speaker. Filmbolaget svarade också för musiken och de många ljudillustrationerna. En del av ljudet är emellertid upptaget i Almundsryd, bl.a. körsången, Almundsryds kyrkklockor och prästens stämma när han läser julevangeliet. ——- Om filmen kan vidare sägas, att det är en 16 mm färgfilm med magnetljud. Speltiden är en timme och 29 minuter och kostnaderna uppgick till drygt 20.000 kronor.
Almundsryds Hembygdsförening fick filmen av Tingsryds Kommun 1975. År 2001 överfördes filmen till videokassett och såldes av hembygdsföreningen i ett stort antal exemplar. Nu har det blivit dags för ny teknik, nämligen DVD.

Inom hembygdsföreningen har vi gjort ett försök att få fram namnen på så många som möjligt av de Rydbor och Härlundabor som medverkade i filmen. Bifogade förteckning är inte fullständig och där kan finnas fel. Du som kan hjälpa oss med ytterligare upplysningar kan höra av Dig till Wainy Holgersson, tel. 0459-80347 eller Erik Svensson, tel. 0477-25001.
Tack på förhand!!

Så hoppas vi att Almundsrydsfilmen skall bjuda på en stunds trevlig underhållning och kanske väcka en del minnen.

Almundsryds Hembygdsförening
Delar ur innehållet:Stenåldersfolket,  Elever på Trojaskolan,  Jordbruksarbete,  Höskörd,  Jordbruksarbete i Flygaboda,  Ystning,  Tjärbränning i Stensjömåla,  Vid brasan i hembygdsstugan,  Agenten,  Fiske, Skogsarbete, Fridafors Bruk,  På kartong- fabriken  DEFO,  Fridafors kartongfabrik,  Barnpassning och bullbak, Vedhuggning,  Simskola i Norraryd,  Kommunalfullmäktiges sammanträde,  Pålssons Möbelfabrik,  Lobergs Snickerifabrik,  Telefonstationen,  Åstorps Konfektion, Lindbloms affär,  Gustaf Samuelssons affär, Skånska Banken,  Scouterna,  Sågverket i Häradsbäck,  Hos distriktssköterskan och doktorn,  Symöte,  Bågskyttar,  Mejeriet,  Glasbruket,  Bageriet,  Brevbärare,  Kommer med rälsbussen,  Villa i Stora Ryd,  Biblioteket,  Jordbruksarbete i Blidingsholm,  Damfriseringen,  Spinnspö = Ryds Industri AB,  Söndagsutflykt,  Konfirmation i Härlunda kyrka,  Folkets Park,  Kyrkan,  Järnvägsparken i Ryd,  Ryds Amatörklubb,  På marknad i Ryd,  Luciafirande,  Julotta i Almundsryds kyrka, Bjellerhults by,  Bröllop.

Förening:

Almundsryds Hembygdsförening

Skapad av: Dan Fjällström (2018-12-13 13:19:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dan Fjällström (2019-04-02 10:56:40) Kontakta föreningen