Holma Skåne 1 flygfoto 1958

Holma Skåne 1 flygfoto 1958
Huset var ursprungligen uppfört 1836 i Holma by som ena hälften av en parstuga och flyttades till sin nuvarande plats 1883. Den andra hälften står fortfarande kvar i Holma.