Sågklinga från Hulu kvarn- och sågplats 1800-tal

Sågklinga från Hulu kvarn- och sågplats 1800-tal
Denna sågklinga och en uttjänt kvarnsten är de enda minnen som har påträffats efter Hulu kvarn- och sågplats. Klingans diameter är 22 tum och den har 28 tänder