Almesåkra kyrkstallar


I mitten av december 2018 beviljades Almesåkra Hembygdsförening ett bidrag från Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 för att byta yttertaket på kyrkstallarna vid Almesåkra sockenstuga. Kultur och Fritidsnämnden i Nässjö kommun hade redan i november beviljat föreningen den nödvändiga medfinansieringen med 25 % av det totala bidragsbeloppet.

Nu är projektet klart och kyrstallarna har sedan slutet av augusti fått det nya taket på plats. Image 

Kyrkstallarna uppfördes på 1870-talet när bygget av den nya kyrkan och sockenstugan stod klart. En tillbyggnad gjordes på stallarna förmodligen omkring 1910 samtidigt som en tillbyggnad för lärarbostad gjordes på sockenstugan. Ursprungligen var yttertaket belagt med takstickor. Under 1940- eller 1950-talet las ett galvaniserat plåttak på och detta har skyddat byggnaden väl genom åren. Taket börjar nu vara ganska angripet av rost och plåtspikarna börjar släppa och gå av vilket riskerar att orsaka läckage i framtiden. För att undvika detta beslutade föreningen att försöka ordna finansiering för att byta ut taket mot ett liknande. Samtidigt kommer byggnaden att utrustas med snörasskydd, hängrännor och stuprör. 

Föreningen planerar därefter att i en senare etapp inreda kyrkstallarna med enklare kök, cafélokal och toaletter. Tanken är att byggnaden sedan tillsammans med den södra delen av tomten (c:a 5000 m2) ska utnyttjas för lägerverksamhet, övernattningar för vandrare m.m. och även för föreningens planer på att driva ett sommarcafé.  

Dessa planer ska ses som en del i ett större sammanhang där syftet är att genom samverkan med andra föreningar, offentliga och privata aktörer vidareutveckla och bredda användningen av sockenstugan så att den åter blir den naturliga samlingspunkt i socknen som det historiskt har varit.

Under 2017 genomfördes den första etappen då ett nytt värmesystem installerades med värmepump och kollektorslang i Almesåkrasjön. En ny handikappanpassad entré öppnades också från sockenstugan ut mot den stora fina sjötomten. Under första halvåret 2018 genomfördes upprustningen i den gamla skolsalen så att den med sin flexibla möblering kan användas för kurser, konferenser, utställningar och som åhörarsal. Almesåkra sockenstuga är efter upprustningen nu en väl fungerande mötesplats för hela bygden både sommar och vintertid. För dessa etapper har föreningen beviljats investeringsbidrag från Boverket, Nässjö kommun och Leaderområde Astrid Lindgrens Hembygd.

Image

 

 

Förening:

Almesåkra Hembygdsförening

Skapad av: Roland Granath (2018-12-20 18:39:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Roland Granath (2019-09-05 17:05:39) Kontakta föreningen