Välkommen


att bli medlem i Almby Norrbyås Hembygdsförening

Avgiften är 75 kronor för enskild medlem och 100 kronor för familj.

Betala på Bankgiro 653-5686 ELLER swish 123 002 08 34

 

Kontakta oss:

Föreningens styrelse
Lars Johansson Holländareg 22, 070-558 99 06, ordf
Monica Rothamel Syrénvägen 9, 32 09 38, kassör
Ulla Larsson, Stenåsvägen 9B, 360060
Anne-Marie Franzon Norrbyås 519, 23 80 12
Thomas Lydell-Olsén Ormesta 505, 18 76 51
Lars Mellberg Ormesta 517, 32 50 19
Karin Cullander-Striberg, Holländareg 24, 072-2000698
Birgitta Rimsten,Kumminvägen 130, 070-915 28 85