Om oss

Almby- Norrbyås Hembygdsförening - Almby är en expansiv  del av den växande staden Örebro. Almby består av tätorten Almby i Örebro, Ekeby-Almby och herrgården Hjälmarsberg. I verksamhetsområdet ingår de tidigare kyrkbyarna, numera stadsdelarna, Almby och Tybble med sockenkyrkan Almby kyrka. Norrbyås socken i Närke ingick i Sköllersta härad, ingår sedan 1971 i Örebro kommun i Örebro län och motsvarar från 2016 Norrbyås distrikt.  Sockenkyrkan Norrbyås kyrka ligger i socknen.

Läs mer om kulturmiljön i Almby och om Almby kyrka. Läs här

 Läs mer om Norrbyås som kulturmiljö och om Nils Gabriel Djurklou, initiativtagare till Europas största sjösänkningsföretag, Hjälmaren. Läs här

Image

Nils Gabriel Djurklou (1829-1904) anses också ha grundat Örebro läns Hembygdsförbund år 1856. Föreningen hette då "Nerikes Folkspråk och Fornminnen" Från rullstensåsen där Norrbyås kyrka är belägen har man utsikt över de flacka jordbruksmarker som uppstod efter sänkningen av Kvismaresjöarna. Läs mer om Nils Gabriel Djurklou här.

Sök bland tusentals bilder från Almby-Norrbyås i Digitalt museum. Klicka på länken:   https://www.olm.se/lar-och-upptack/digitalt-museum.html

Bilden till vänster visar föreningens logotype, en s.k. fågelfibula, dvs ett s pänne från 500 – 600 talen, funnen i Almby kring förra sekelskiftet.