Välkommen till Almby-Norrbyås hemsida!

Almby kyrka  är byggd på en förhistorisk begravningsplats är Örebros äldsta byggnad. Den äldsta delen är från 1100- talets början.

 

Bilden till vänster visar föreningens logotype, en s.k. fågelfibula, dvs ett spänne från 500 – 600 talen, funnen i Almby kring förra sekelskiftet.

 

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter