Om oss

Almby- Norrbyås Hembygdsförening - Almby är en expansiv  del av den växande staden Örebro. Almby består av tätorten Almby i Örebro, Ekeby-Almby och herrgården Hjälmarsberg. I verksamhetsområdet ingår de tidigare kyrkbyarna, numera stadsdelarna, Almby och Tybble med sockenkyrkan Almby kyrka. Norrbyås socken i Närke ingick i Sköllersta härad, ingår sedan 1971 i Örebro kommun i Örebro län och motsvarar från 2016 Norrbyås distrikt.  Sockenkyrkan Norrbyås kyrka ligger i socknen.

Läs mer >

Nyheter

Byvandring i Ormesta gav mersmak.

Under ledning av Lennart Bäck gjorde hembygdsföreningen en byvandring genom Ormesta Radby. Ormesta är ett monument. En historisk illustration över hur man bodde under bondesamhälles tid. För att markera radbyns karaktär är de...

Läs mer >

Nytt medlemsblad

Nu finns ett nytt medlemsblad ute. Ett fylligt innehåll från Sundbyvik, skolan i Norrbyås, höstens program, Ormesta fågelfibulan, föreningens logotype, m.m. m.m. Trevlig läsning!

Välkommen till höstens evenemang

Nu finns höstens evenemang listade under rubriken "Aktiviteter". Välkommen!

Visa fler

Aktiviteter

Skebäck- Göran Lindhé berättar

19 November 2019

I Skebäck fanns villor och små flerfamiljshus i lummig miljö. Där bodde intressanta människor som i flera fall arbetade  i närliggande industrier.

...

Läs mer >

Almby-Norrbyås Hembygdsförening

Plats: Almby Trygghetsboende

Börjar: 19 November 2019 18:30

Slutar: 19 November 2019 20:30

Om skolan i Norrbyås - med en kort adventsandakt

08 December 2019

Advent i Norrbyås kyrka. Efter en kort andakt med adventssånger vandrar vi över till församlingshemmet för samtal om SKOLAN I NORRBYÅS. Skolverksamheten i Norrbyås har skett i ganska många byggnader. Många lärare har haft sin gärning här. I vårt medlemsblad nr 50 har vi försökt redovisa delar av detta men...

Läs mer >

Almby-Norrbyås Hembygdsförening

Plats: Norrbyås kyrka

Börjar: 08 December 2019 18:00

Slutar: 08 December 2019 20:30

Visa fler aktiviteter