Årets vistelsestipendiater i Alltidhults skola 2020


Viktor Andersson 24/8-6/9
Viktor Andersson är författare, journalist och litteraturkritiker.2011 stod han som vinnare i en novelltävling Saljesällskapethade utlyst. 2014 debuterade Viktor med ”Hon” på förlagModernista. Bokmanuset till den boken slutfördes i Alltidhultsskola. Nu arbetar Andersson med sin andra roman. I sinansökan skriver han att ”Sedan dess har jag av allehandaanledningar haft stora problem med att färdigställa min andraroman, som under årens lopp bytt skepnad, kraschat ochåteruppstått, grävts ned i skogen och grävts upp igen. Nu är jag äntligen nära slutet – ett färdigt manus, efter år av arbete – och jag vill tro att det är i Alltidhult som jag återigen kan – och ska –sätta punkt.”


Maria Bouroncle 7/9-20/9
Maria Bouroncle utkom i december 2018 med densocialrealistiska romanen "Det kom för mig i en hast: Historienom barnamörderskan Ingeborg Andersson".Dessförinnan arbetade Bouroncle utomlands medbiståndsfrågor i 26 år i bland annat Helsingfors, Köpenhamnoch Washington DC. Bouroncle har en magisterexamen iinternationell ekonomi och en Fil kand. i internationellarelationer samt 105 högskolepoäng i Kreativt skrivande ochhoppas bli klar med en ytterligare Fil kand nästa år. Idag ärBouroncle författare på heltid.


Fotograf för foto av Viktor är: Jonatan Lyrefelt

Fotograf för fotot av Maria är: Kristina W Smith


Förening:

Alltidhults Intresseförening

Skapad av: Helgi Madisson (2020-06-13 19:49:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Helgi Madisson (2020-06-13 19:49:18) Kontakta föreningen