Hembygdsgårdens byggnader


Image

Högeråsstugan är en backstuga med torvtak, hitflyttad 1936 av föreningens grundare Oskar Karlsson, och sedan skänkt till föreningen när den bildades 1939. Det lilla huset är en enkelstuga med förstuga, ett rum och ett litet kök.

Image

Svansångsstugan är en torpstuga från Flöxhult, med inredning som visar hur fattig änka och hennes barn kunde leva för 100 år sedan. Stugan flyttades till Hembygdsgården 1940.

Image

Till Hembygdsgården hör Ekhagen, ca 1 hektar slåttermark som tidigare hört till Älghults prästgård. Där ligger nu en så kallad klumpalada som användes till att förvara hö i på gårdarnas utmarker. Den kommer från Långaskruv och skänktes till Hembygdsföreningen 1941.

Image

Handelsboden kommer från Kvarnkullen under Silvereke och flyttades till Hembygdsgården 1948. Den innehåller en mängd föremål och varor från olika handelsbodar i socken.

Image

Smedjan har liksom inredning och verktyg tillhört kopparslagarmästare Oskar Hedberg, Älghult. Den skänktes efter hans död till Hembygdsföreningen som flyttade den hit 1956.

Image

Ladugården är en torpladugård från Fridhem, Hageskruv. Det innehåller föremål från djurhållning och jordbruk. I anslutning till logen finns en tröskvandring, som förr användes till att driva ett tröskverk med hästar eller oxar.

Image

Brygghuset har stått vid Älghults prästgård. Det innehåller föremål för tvätt och mangling samt redskap för linberedning. Slöjdlärare Henry Hellberg och hans elever plockade ner, märkte upp och återuppförde byggnaden på nuvarande plats i mitten på 1960-talet.

Image

Loftboden är den klart äldsta byggnaden i Hembygdsgården. Den byggdes i Östra Rås, troligen i slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet. Den flyttades till sin nuvarande plats i Hembygdsgården 1974.

Image

Hältekärrstugan är en mangårdsbyggnad från Hältekärr Frälsegård, återuppbyggd på nuvarande plats 1980. Den har ett delvis moderniserat kök, men är i övrigt möblerad som en bondgård från början av 1900-talet. Byggnaden är sedan invigningen 1981 samlingspunkten för Hembygdsföreningens verksamhet.

Image

Museet i Ekhagen är den nyaste byggnaden i Hembygdsgården. Den stod färdigt 1998 och är byggt för att hysa utställningar med föremål och miljöer från olika delar av bygdens näringsliv och skola. Där ställs också varje år iordning en utställning kring något intressant tema.

Image

Den lilla kvarnen vid Alsterån i Fröseke uppfördes av byalaget 1860. Den köptes 1918 av Kronofors, ortens glasbruk. Idag ägs den av Älghults sockens Hembygdsförening.

 

Förening:

Älghults Sockens Hembygdsförening

Ändrad av: Älghults Sockens Hembygdsförening (2019-07-02 12:44:44) Kontakta föreningen
Skapad av: Älghults Sockens Hembygdsförening (2019-03-25 15:40:43) Kontakta föreningen