Halvarsmyren

Myr belägen på v. sidan av Glasnästjärnet. En backstuga har funnits på södra sidan av myren.


Förening:

Älgå Hembygdsförening

Skapad av: Älgå Hembygdsförening (2014-06-22 11:07:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Älgå Hembygdsförening (2014-06-22 11:07:21) Kontakta föreningen