Sulviken

Sulviks brygga är nu en småbåtshamn men har i tidigare skeden varit flitigt använd i sjötrafiken på Glafsfjorden. Stora mängder gods fraktades på skutor via Göta Kanal och Vänern till bl.a Göteborg. Flera gånger i veckan kom också passagerarbåtarna som gick till Arvika.


Förening:

Älgå Hembygdsförening

Skapad av: Älgå Hembygdsförening (2014-06-22 15:04:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Älgå Hembygdsförening (2016-01-23 18:11:31) Kontakta föreningen