Nytomta

Fastighetsbeteckning: Sulvik: 1:32
I Gods och Gårdar, 1944, av Linus Brodin kan man läsa:
Sulvik, Nytomta, tfn nr 18. Areal 10 har åker. Taxeringsvärde 34.300. Jordart; övervägande lera. Skogsbestånd; barrskog med inslag av lövskog. Manngårdsbyggnad uppförd på 1800-talet, renoverat 1910. Ekonomibyggnad uppförd på 1890-talet.
2 hästar, 6 nötkreatur, 2 ungdjur, 2 svin, 5-6 får.
Gården kom i nuvarande släkts ägo på 1870-talet. Nedannämnde Albert Gustafsson äger största delen av densamma.
Ägare Gustaf Andersson sterbhus, f 1850, död 1941. Gift 1875 med Stina Larsson f 1848, död 30.
Barn: Adolf f 1876, Emma f 1878, Karl f 1880, Selma f 1884, Albert f 1886, Agnes f 1889, Helmer f 1894.
----


Förening:

Älgå Hembygdsförening

Skapad av: Älgå Hembygdsförening (2014-06-21 23:06:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Älgå Hembygdsförening (2017-06-27 15:19:18) Kontakta föreningen