Krokebol

Bild 1 visar en Backstugelämning på fastigheten Ulvshuvdane 1:22

Bild 2 visar resterna av en torvströlada Bredmossen på fastigheten Krokebol 1:80

Bild 3 visar ett spisröse från Krokebolssättern, Sättern har tillhört gården Nygärdet. Soldaten Krok och familjen Anders Olsson drev denna säter tillsammans.


Förening:

Älgå Hembygdsförening

Skapad av: Älgå Hembygdsförening (2014-06-20 10:01:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Älgå Hembygdsförening (2014-06-20 10:01:04) Kontakta föreningen