Bäckrönningen

Fastighetsbeteckning; Valnäs 1:56
Ägare: Sten-Rune Olsson
Igenväxt bebyggelseplats med lämningar av sten sockel.
Tidigare ägare/boende:
Axel Birger Johansson med familj
Axel Norén med familj
Axel Jordan och Ola Olsson köpte stället tillsammans.
Karl-Hilding Olsson


Förening:

Älgå Hembygdsförening

Skapad av: Älgå Hembygdsförening (2014-06-20 10:11:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Älgå Hembygdsförening (2017-11-26 15:24:47) Kontakta föreningen