Bygdemuseet


Bygdemuseet är inrymt i hamnmagasinet och här visas olika miljöer tex skola, kyrka, affär, hantverk mm. Här kommer snart mer info.

Editerad av: Anna Ericsson Öberg (2019-01-13 21:00:32)