Reparationsarbeten stallet vid Löka

Arbeten utförs under oktober 2013 med reparation av stallet på Löka där röta gjort att delar av väggen måste bytas ut.
Arbetet görs av företaget PerNo-Bygg från Edsbyn och beräknas färdigställas under hösten.

Här nedan hittar du några bilder från när arbetet påbörjats.

Lennart ÖstningsgårdFotograf: Lennart Östningsgård

Reparationsarbeten har påbörjats

Lennart ÖstningsgårdFotograf: Lennart Östningsgård

Skadat timmer

Lennart ÖstningsgårdFotograf: Lennart Östningsgård

Reparationsarbeten pågår

Lennart ÖstningsgårdFotograf: Lennart Östningsgård

Utbyte av timmer i stallsväggen

Lennart ÖstningsgårdFotograf: Lennart Östningsgård

Utbyte av timmer i stallsväggen

Lennart ÖstningsgårdFotograf: Lennart Östningsgård

PerNo Bygg