Hälsingegård Löka

Löka är Alfta Sockens Hembygdsförenings  hembygdsgård.
Hembygdsgården är föreningens samlingspunkt och hembygdsmuseum.
Gården är en gammal släktgård som i Alfta släktregister kan uppvisa sina ägare från mitten av 1600-talet.Gårdens byggnader flyttades till nuvarande plats omkring 1840. Deras ursprungliga läge var ca. 300 meter längre söderut. Sannolikt flyttade man dem för att komma närmare bäcken bakom den stora mangårdsbyggnaden. Att få vattenkraft till tröskning, linskäkt och kvarn var värdefullt. Namnet Löka kommer troligen från alftamålets ord för locket – löket, som var den gemensamma platsen i byn.
Alla våra guidade turer och visningar
sker i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan

Köksstugan på Lökagården

Lennart ÖstningsgårdFotograf: Lennart Östningsgård

Storstugan Löka

Bagarstugan på Lökagården

Lennart ÖstningsgårdFotograf: Lennart Östningsgård

Ladugården Löka

Lennart ÖstningsgårdFotograf: Lennart Östningsgård

Loge och Härbre Löka

Lada på Lökagården

Lennart ÖstningsgårdFotograf: Lennart Östningsgård

Smedjan Löka

Lennart ÖstningsgårdFotograf: Lennart Östningsgård

Spruthuset Löka

Lennart ÖstningsgårdFotograf: Lennart Östningsgård

Hälsingegård Löka

C.G. RosenbergFotograf: C.G. Rosenberg

Hälsingegård Löka