Våra byggnader

Alfta sockens Hembygdsförening äger och vårdar flera fastigheter.

Den första fastigheten som införskaffades var Löka i Gundbo.
Vid årsmötet den 8 juli 1924 fattades ett beslut att överlämna ett uppdrag till styrelsen att träffa avtal med ägaren av Löka om att få disponera gården. Avtal tecknades och föreningen disponerade gården mot att underhåll och reparationer genomfördes.
Det dröjde dock ända till 1951 innan ägaren var villig att låta föreningen köpa fastigheten

Till Löka har sedan flyttats flera byggnader bl.a en smedja från Västanå och spruthuset från Gundbo.

1990 fick så föreningen möjlighet att köpa det gamla församlingshemmet av Alfta församling och byggnaden fick namnet Alfta Hembygdshus.