Vår styrelse

Efter föreningens årsmöte den 25 april 2017 ingår följande personer i styrelsen

Ordförande Gun-Marie Swessar  070-655 2659
Vice ordf Birgitta Wannberg  070-344 6747
Sekreterare   ambulerande  
Kassör Bo Arnells  0271-101 28
Ledamot Kristina Berggren  070-692 2670
Ledamot Ingrid Björklund  070-558 3706
Ledamot Karl-Erik Kavla  073-833 2018
Ledamot Agneta Muscat  070-508 8044
Ledamot Iris Nilsson  070-663 1158
Ledamot Elisabeth Wälås  076-319 5633
Ersättare Bo Kvick  073-025 6465
Ersättare Lena Arnells  073-067 7188
Ersättare Östen Wallström  070-527 1644