Personuppgiftshantering

Det är styrelsen i Alfta sockens hembygdsförening som är personuppgiftsansvarig.
Personuppgiftsansvarig nås på e-post [email protected] eller via telefon.

Hos föreningen finns uppgifter i strukturerad form som kan liknas vid register.
Föreningen använder registrerad information enbart för att kunna ge dess medlemmar en bra service, vara den kulturförening som är beslutat i våra stadgar, samt upprätthålla myndighetskrav.

Läs mer här