Smygpremiär lagom till jul

Nya skyltar för etapp 2 i Alfta kulturstig har monterats upp i Alfta. 
Vi fortsätter längs Långgatan i Alfta mot Alfta kyrka och gör avstickare till Ungmansvägen, Pell-persvägen, Prästgården, och Kyrkskolan. Genom hembygdsparken intill Alfta Hembygdshus och åter mot Knaggatorget.

Kartskiss med den nya sträckan är inte klar, men skall finnas klar till invigningen under våren 2021.
Men du kan redan nu provgå och själv försöka hitta de skyltar som satts upp längs vägen. Text och bild är sammanställda av vår arbetsgrupp som arbetat med kulturstigen.
Just nu pågår inspelning av informationstexter så att du kan lyssna via appen Storyspot i din mobiltelefon.
Vi tackar gruppen som gjort kulturstigen möjlig och jobbat med genomförandet; Jan-Olov Eriksson, Ingrid Björklund, Bosse Kvick och Birgitta Wannberg. Vi tackar även Ovanåkers kommun för delfinansiering och hjälp med uppsättning av skyltar.

Välkomna på en vandringstur på egen hand, och välkomna till våren på invigning.


Editerad av: Bo Arnells (2021-06-05 09:01:28)